Van Velden, Dirk Johannes Jacobus

Ds. Van Velden Dirk

gebore

25 Apr. 1854

OORLEDE

9 Jan. 1914

UNIVERSITEIT

Kweekskool US

gelegitimeer

1877

ORDEN

1878

standplase

1878 Dordrecht

1888 Smithfield

1897 Tarkastad

1904 Philipstown

1909 Simonstad

EMERITEER

Ds. D.J.J. van Velden.: De overledene was een zoon van den, aan het oudere geslacht, zoo welbekenden Ds. van Velden van Ladismith, K.P. Na volbrachte studiën aan onze Theol. Kweekschool trad hij in 1877 in dienst en bediende achtereenvolgens de gemeenten van Dordrecht, Smithfield, Tarkastad, Philipstown en Simonsstad. Begaafd met groote natuurlijke gaven, een welsprekende redenaar, der tale machtig, helder in zijn denken en krachtig in zijne woorden, kon hij wegslepend spreken. Daarbij was hij een hartelijke liefhebber van zijn volk en zijne taal. Hij overleed op den 9den Januari, 1914, te Simonsstad.