Van Schalkwyk, Hermanus Bosman

Ds. Van Schalkwyk Hermanus

GEBORE

4 Sep. 1910

OORLEDE

1 Apr. 1969

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1940

ORDEN

1942

standplase

1942 Ohrigstad

1945 Groot Marico

1946 Boksburg-Wes

EMERITEER

Ds. Hermanus Bosman van Schalkwyk is op 4 September 1910 op die sendingstasie Nyanje in Noord-Rhodesië gebore, as seun van eerw. en mev. J. H. van Schalkwyk, Sending pionierspaar van die NG. Kerk aldaar. Hy is in 1940 gelegitimeer, en het eers as hulpprediker op Belfast opgetree. Daarna het hy die gemeentes Ohrigstad, Groot-Marico en Boksburg-Wes bedien. Hy het die kerk in breëre verband in verskeie kommissies gedien, veral ten opsigte van finansiële sake en die sending. Die laaste ses jaar van sy lewe was hy ‘n siek man, en teen die einde het hy veel pyn verduur. Hy is op 1 April 1969 in die ouderdom van 48 jaar oorlede. (Jaarboek 1970/462).