Van Rooyen, Hendrik Johannes

GEBORE

27 Nov. 1919

OORLEDE

19 Sep. 1966

UNIVERSITEIT

BA

GELEGITIMEER

1949

ORDEN

1950

STANDPLASE

1950 Windhoek

1952 Loeriesfontein

1956 Durbanville

1962 Robertson

EMERITEER

1995

Ds. Hendrik Johannes van Rooyen is op 27 November 1919 gebore en in 1949 gelegitimeer. Gedurende sy kort ampsbediening het by met groot lewenslus en toewyding en met veel vrug in die gemeentes Windhoek, Loeriesfontein, Durbanville en Robertson gearbei. Hy was altyd hartlik en opgeruimd in sy omgang, en innig geliefd in sy gemeentes, ook deur mense buite ons kerkverband. Hy is op 19 September 1966 skielik oorlede in die betreklik jeugdige ouderdom van 46 jaar. (Jaarboek 1967/569).