Van Rensburg, Marthinus Coenraad

 

GEBORE

OORLEDE

UNIVERSITEIT

BJuris LLB BTh

gelegitimeer

1988

ORDEN

1989

standplase

1989 Koffiefontein (Opdrag: Sending)

1992 Tsumeb

2005 Algemene Sinode (Gesekondeer met Opdrag: Diens en Getuienis)

  EMERITEER