Van Rensburg, Jacobus Lodewikus Janse

 

GEBORE

30 Mrt. 1899

OORLEDE

14 Okt. 1984

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1927

ORDEN

1929

standplase

1929 Villiers

1942 Thaba Nchu

1945 Steynsburg

1947 Strydenburg

1952 Gamtoosvallei

1958 Fairview

1965 Zuurbraak

EMERITEER

Ds. Jacobus Lodewikus Janse Van Rensburg (30.3.1899 – 14.1O. 1984) het gedurende sowat 39 jaar die sendinggemeentes Villiers (bevestig 2.11.1929); Thaba Nchu (Augustus1942) en Steynsburg (Februarie 1945) – sy geboorteplek – in die Vrystaat, Strydenburg (Januarie 1947); Gamtoosvallei (Desember 1950); Fairview (nou Bet-E1) (Port Elizabeth) (Junie 1958) en die pragtig geleë eertydse LSG-stasie Zuurbraak (Desember 1965) in Kaapland met ywer, geesdrif en vrug bedien. Van Fairview was hy die eerste leraar. Na sy aftrede in 1968, werk hy nog twee jaar in die sendinggemeente Ficksburg, terwyl hy ook op Ficksburg sowel as later op Marble Hall as ouderling dien. Hy is in 1927 na volbragte studie aan die Sendinginstituut op Wellington tot die bediening toegelaat en hy sterf in die geseënde ouderdom van 85 jaar op Humansdorp.