Van Niekerk, Schalk Willem

 

GEBORE

OORLEDE

28 Aug. 1953

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1903

ORDEN

1904

standplase

 Alexandria

1911 La Rochelle

1921 Vredelust (tans Melville)

EMERITEER

1941

Ds. Schalk Willem van Niekerk is in 1903 gelegitimeer en in 1904 as leraar van Alexandria bevestig. In 1911 is hy a La Rochelle (tans Turffontein) en van 1921 was hy leraar van Vrederus(tans Melville) totdat hy 1941 sy emeritaat aanvaar het. Nieteenstaande hy reeds. soveel troue diens as herder en leraar gelewer het, het hy sy aftrede nog ʼn tyd lank pasiënte in die hospitale en verpleeginrigtings in Johannesburg besoek. In die rype ouderdom van 84 jaar is hierdie getroue dienskneg van die Here op 28 Augustus 1953 oorlede.