Van Niekerk, Marthinus Jacobus

 

GEBORE

13 Mei 1906

OORLEDE

8 Aug. 1988

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1932

ORDEN

1935

standplase

1935 Benoni

1937 Delmas

1946 Brakpan-Oos

EMERITEER

Ds. Marthinus Jacobus Van Niekerk (13.5.1906-8.8.1988) is in die Kroonstad-distrik gebore. Ndat hy by Grey Kollege, Bloemfontein, gematrikuleer het, is hy na Stellenbosch waar hy die graag BA verwerf het. Na sy teologiese opleiding aan die Kweekskool is hy in 1932 gelegitimeer. Na voltooiing van sy studies was hy hulpprediker by dr W Nicol en ds. Veenstra. In 1935 is hy in Benoni georden en het daarna die gemeentes Delmas en Brakpan-Oos bedien. Op 16 Mei 1976 het hy sy emeritaat aanvaar. In laasgenoemde twee gemeentes is daar onder sy leiding kerk gebou. Hy was ʼn groot sendingman en Dinsdag was by hom Sendingdag. Hy was by uitstek ʼn pastor wat getrou huisbesoek gedoen het. Hy het ʼn baie goeie geheue gehad en vir almal verjaardagkaartjies gestuur. Hy het ʼn geroetineerde lewe gelei en het nooit onvoorbereid op ʼn kansel geklim nie. Al sy preke was uitgeskryf en goed ingestudeer. Hy was altyd ʼn netjiese en presiese persoon en het oor ʼn groot humorsin beskik. Hy het ook op sinodale gebied diep spore getrap. Hy was vir baie jare voorsitter van die Sinodale Sendingkommissie van Suid-Transvaal asook van die Ring Sendingkommissie. Hy was ʼn groot rugby liefhebber en het gereeld na wedstryde gaan kyk. Hy het gereeld elke dag lang ente gaan stap om fiks te bly. Sy belangstellings was uiteenlopend. Hy was lank voorsitter van Verre-Oosrand se hospitaalraad en verskeie skoolrade. Oom Tienie was ʼn beminde persoon wat vir almal ʼn navolgenswaardige voorbeeld gestel het. Ds. Van Niekerk was met Gesina Elizabeth Meintjies getroud en uit die huwelik is drie dogters en een seun gebore. Sy eggenote was vir byna dertig jaar orreliste van Brakpan-Oos gemeente. Sy het hom op 8 Desember 1979 ontval. Hy is daarna weer met Debora Bodenstein getroud.