Van Heerden, Johannes Petrus

Ds JP van Heerden

GEBORE

11 Mrt. 1861

OORLEDE

16 Jun. 1939

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1884

ORDEN

1885

standplase

 Steynsburg

1887 Tarkastad

1893 Richmond

1899 Kaapstad

EMERITEER

1935

Dr. Johannes Petrus van Heerden, B.A.,LL.D.,  DD., is gebore op 11 Maart 1861 en opgegroei in die distrik Cradock. Reeds. as Student is sy groot talente geopenbaar. Te Stellenbosch het hy in 1878 sy Matrikulasie met honneurs gepasseer en slegs twee jaar later is hy met lof geslaag in sy B.A. in Letterkunde en Matesis. Na die gewone vier jaar-studie aan die Teologiese Kweekskool is hy gelegitimeerd in 1884. In 1885 is hy bevestig te Steynsburg en twee jaar later is hy na Tarkastad beroep waar hy tot 1893 gearbei het voordat hy na Richmond vertrek het. Na ʼn sesjarige verblyf te Richmond is hy in 1899 na Kaapstad beroep en hier het hy herder en leraar vir 36 jaar gewees totdat hy in 1935 afgetree het. Hy was ʼn magnetiese persoonlikheid en altyd so vol liefde. Die deugde hoflikheid, nederigheid, minsaamheid, het hy lewenslank behou. Op vele belangrike kommissies van die Kerk het hy jare lank gedien en vanaf 1903 tot 1933 het hy die amp van Actuarius Synodi van die Kaapse Kerk beklee 30 jaar lank, dusʼn rekord. Hy was jare lank lid van die Universiteitsraad van die Universiteit van Kaapstad en in 1929 is aan hom die ere Graad van LL.D. deur gemelde Universiteit toegeken. In dieselfde jaar is ook die eregraad van D.D. deur die Universiteit van Edinburgh aan hom toegeken. Op 16 Junie 1939 is hy sag ontslaap in die hoë ouderdom van 78 jaar.