Van Der Merwe, Johannes Petrus

 

GEBORE

17 Nov. 1926

OORLEDE

13 Okt. 2001

UNIVERSITEIT

 (BA, BD, MTh, D. Th)

GELEGITIMEER

1951

ORDEN

1952

STANDPLASE

1952 De Nieuwe Kerk

1959 Garies

1963 Klerksdorp

1969 Parow-Sentraal

1972 Nywerheids-predikant van Kaapland

EMERITEER

1992

Ds. Johnnie van der Merwe is op 17 November 1926 te Tiervlei (Parowvallei) gebore waar hy ook sy skoolloopbaan voltooi het. Hy het met Sara Maria Esbach getrou en hulle het vier kinders gehad, Carel Akon, Christian James, Cornelia Daphné en Johannes Petrus.

Hy het aan die Universiteit van Stellenbosch gestudeer en die grade BA, BD, MTh en ʼn Doctorandusin die Teologie verwerf. Hy is in 1951 gelegitimeer.

Sy eerste gemeente was Tamboerskloof (De Nieuwe Kerk) Kaapstad (*1952); Na 8 jaar is hy op Garies bevestig, en vier jaar later het hy ʼn beroep na Klerksdorp (*1963) aanvaar. Daarna het hy weer na die Kaap geskuif en is hy in Parow-Sentraal (*1969) bevestig. In 1972 is hy benoem as nywerheids-predikant van Kaapland.

Dit is hier waar die Here hom geroep het om by die Spoorwegbearbeiding betrokke te raak. Daarby het hy ook deelgehad aan die bediening aan seelui in die Kaapse hawens en het hy meegehelp om ʼn Biblia-kiosk te vestig.

Ds. Van der Merwe het baanbrekerswerk as nywerheidspredikant gedoen. Sy visie was om Christuskoning te maak in werkplekke deur middel van persoonlike gesprekke, bidure en literatuurverspreiding. Hy het ook studiereise na die VSA en Europa onderneem om sy kennis oor bediening uit te brei. Ds. Van der Merwe was voorsitter van die Kommissie vir Nywerheidsbediening van die Wes-en-Suid-Kaapse Sinode en lid van die Kommissie vir die Diens van Barmhartigheid.

Hy het ook baie belanggestel in kultuursake en in die hoofbestuur van die FAK en die ATKV gedien. Hy het toekennings van die FAK en die Rapportryers ontvang. In Goodwood was hy betrokke by die stigting van Goodwood se eie museum en bewaringsaksies.

In 1992 het hy sy emeritaat aanvaar, maar nog in Goodwood-Wes afgelos. Hy het lank in Goodwood gewoon en was ʼn leier in die gemeenskap.

Die laaste twee jaar van sy lewe het hy in Huis Uitsig in Parow-Wes gewoon, waar sy vrou eers oorlede is. Op 13 Oktober 2001 het hy ʼn beroerte gehad terwyl hy besig was om ʼn biduur te lei. Hy is dieselfde nag nog oorlede.

Sy visie was om JesusKoning te maak op alle terreine van die lewe. Hy het dit ook in sy eie lewe uitgeleef. Hy het Christusdeurentyd geprys vir sy verlossingsdade en gepreek van die Nuwe Jerusalem waaraan alle verlostes deel sal hê.

(Huldeblyk deur sy seun Johannes Petrus, effens aangevul deur Dirk Viljoen). (Jaarboek 2002).