Van Achterbergh, Nicolaas Frederik

 

GEBORE

31Okt. 1923

OORLEDE

26 Feb. 1994

UNIVERSITEIT

BA, DIPL. TEOL.

GELEGITIMEER

1953

ORDEN

1953

STANDPLASE

Rustenburg-Wes (Hpr)

1954 Koster/Derby

1958 Zesfontein

1961 Springs-Oos

1966 Fochville-Noord

1 Nov. 1972 Hospitaalleraar, Johannesburg

30 Apr. 1989 Emeritaat

1990 Townsview (Hpr)

EMERITEER

1989

Nicolaas Frederik van Achterbergh is op 31 Oktober 1923 in Johannesburg gebore, en het op Krugersdorp grootgeword.

By het die skool na standerd 6 verlaat, maar het, toe by die roeping kry om predikant te word, weer saans begin studeer. Sy ywer en roepingsbewustheid het hom nie laat tou opgooi nie en by slaag sy matriekeksamen.

Sy universiteitsloopbaan begin in 1945. In November 1953 word by gelegitimeer, waarna by tydelik as proponent in die NG gemeente Rustenburg-Wes opgetree het. Op 14 November 1954 word by in die Koster/Derby-gemeente bevestig. Daarna het by die NG gemeentes Zesfontein (*1958); Springs-Oos (*1961) en Fochville-Noord (*1966) bedien.

Hy het op 15 Januarie 1949 in die huwelik getree met Petronella Matthysen. Uit die huwelik is drie seuns en twee dogters gebore.

ʼn Groot ideaal word verwesenlik toe by op 1 November 1972 as hospitaalleraar in Johannesburg begin het. Aanvanklik het by ses hospitale bedien, maar later betrek by sy kantoor in die JG Strijdom-hospitaal. Vir 16 jaar het hy hier liefdesdiens gelewer en na mense uitgereik. Op 30 April 1989 het by sy emeritaat aanvaar.

In 1990 het by in die NG gemeente Townsview hulp verleen en is leukemie by hom gediagnoseer. Liggaamlik baie swakker, maar nog net so kragtig en God-geinspireerd, neem by op 30 Januarie 1994 die oggenddiens waar, onwetend dat dit die laaste keer sou wees. Op 8 Februarie 1994 word by in ʼn Johannesburgse hospitaal opgeneem waar by op 26 Februarie oorlede is.

Vir hom was die lewe Christus en die sterwe wins. Hy het die goeie wedloop afgelê en die wenstreep bereik, by het gelowig end-uit volgehou.

Die jeugkampterrein van Suid-Transvaal dra die naam Achterbergh omdat ds. Nick van Achterbergh die familieplaas waarop by grootgeword het, aan die kerk geskenk het.- Mev. P van Achterbergh. (Jaarboek1995).