Uys, Mattheus Gerhardus

 

GEBORE

2 Mrt. 1890

OORLEDE

1950

UNIVERSITEIT

GELEGITIMEER

1914

ORDEN

1915

STANDPLASE

Njassa-Sending

1929 Amandelboom

EMERITEER

Ds. Mattheus Gerhardus Uys is gebore op 2 Maart 1890. In 1914 is hy gelegitimeer en na sy ordening in 1915 het hy veertien jaar lank in die Nyasalandse sendingveld gewerk. In 1929 het hy ‘n beroep na Amandel-boom (Williston) aanvaar en bykans 21 jaar die gemeente getrou bedien. Deur sy minsame en opgewekte persoonlikheid was hy vir talle ‘n inspirasie en hy was besonder geliefd deur die jeug. Hy het geen opoffering te groot geag om veral vir die opgroeiende jeug tot diens te wees nie en het o.a. uitgebreide skooltoere georganiseer. Hy het nie net sy gemeente en Kerk getrou gedien nie, maar het ook die belange van die wyer gemeenskap op die hart gedra. So was hy jare lank voorsitter van die skoolraad en tot kort voor sy dood burgemeester van Williston.