Uavande (1957)

“Om antwoord te gee aan die groot behoefte aan Christenvroue en -moeders in Tiviand, het ons Sending hier in die Soedan ‘n skool vir jong Tivdogters gestig, waar hulle in ‘n Christelike atmosfeer opgevoed en vir Christus gewen kan word, om dan as jong Christendogters die lewe ingestuur te word. Hierdie modeiskool is op 30 Oktober 1957 op Uavande. . . ingewy.”Vir die oprigting van die nodige geboue dra die regering ook ‘n ruim bedrag by. Reeds in Desember 1956 kom die eerste personeellede op die nuwe stasie aan: Mejj. L. Thirion en M. van Zyl, asook ds. en mev. O. J. van der Walt. Die skool open in 1957 met 66 dogters (Bron: Cronje, J.M. 1981. Aan God die dank. p. 249).