Turan (1926)

In Desember 1926 vertrek eerw. en mev. J. G. Botha van Salatu om die nuwe stasie, Turan, te begin. Hulle word vriendelik deur hoofman Jato Aka ontvang. Van eerw. Botha verklaar ds. W. A. Maiherbe: “In sy omgang met die Tiv, en vernaamlik met soekende siele, kon hy met sy fyn aanvoeling van hul taal diep indring in hul persoonlike probleme, en hulle dus baie help.”

Vier jaar na sy aankoms op Turan begin eerw. Botha met ‘n katkisasieklas van drie, wat spoedig tot nege aangroei. Met behuip van hoofman Jato Aka slaag hy ook daarin om die plaaslike groot mark, wat elke vyfde dag plaasvind, te verander sodat dit elke sewende dag gehou word en dus nie meer soms op ‘n Sondag hoef plaas te vind nie (Bron: Cronje, J.M. 1981. Aan God die dank. p. 248).