Tamanda (1924)

Die gebied noord van Fort Jameson is die tradisionele arbeidsveld van die Livingstonia- Sending van Malawi, wat oor die grens in Zambië inwerk tot by Kambwiri (Chasera) in die Luangwavallei (Marambo). Vir hierdie doel stig hulle in 1912 Tamanda-sendingstasie, 50 km. noord van Fort Jameson. Toe kom die Eerste Wêreldoorlog en die Livingstonia-Sending moet in Tanzanië gaan help, waar die Duitse Sending nie meer in staat is om sy werk voort te sit nie. Die taal in die omgewing van Tamanda (net soos by Kasungu in Malawi) is Chewa, terwyl die voertaal van die Livingstonia-Sending eintlik Tumbuka is. Reeds vanaf 1918 help die sendelinge van Fort Jameson en ander stasies, op versoek van die Livingstonia-Sending, met die gemeentelike werk op Tamanda. Eindelik kom die versoek dat die N.G. Sending Tamanda moet oorneem. Die oorgawe geskied op 23 Februarie 1924 toe die kerkraad “hul toestemming gee. Die hele kerkraad het bevestigend geantwoord en ingewillig”.

Die eerste vier jaar is daar geen sendeling vir Tamanda beskikbaar nie, totdat eerw. en mev. C. J. J. Visagie in 1928 daar geplaas word. Agt maande na hul aankoms sterf mev. Visagie egter by die geboorte van ‘n baba. ‘n Deel van Magwerogemeente, wat na ‘n gebied naby Tamanda verskuif is, word by Tamanda ingelyf, sodat die gemeente voortaan as Magwero-Tamanda bekend staan. Buiteposte word tot in die Lundazi-distrik, 110km. noord van die stasie, geopen.

In 1933 trek mnr. (later dr.) W. P. Dippenaar ‘n sierlike kerkgebou hier op (Bron: Cronje, J.M. 1981. Aan God die dank. p. 162).