Symington, Johannes Cornelius

 

UNIVERSITEIT

BA (Hons) BTh

gelegitimeer

1973

ORDEN

1974

standplase

1974 Colesberg

1976 Demissie verdere studie

1976 Parksig

1979 Lektor Praktiese Teol UNISA

1982 Lynnwood

1990 Andrew Murray (Johannesburg)

1995 Johannesburg-Noord

2004 Red Kerklike Tydskrifte

2005 Dir Kommunikasie

2008 Welgemoed

2013 Tokyo Union Church