Struwig, Jacobus Johannes Christiaan

 

GEBORE

24 Mei 1905

OORLEDE

1 Des. 1951

UNIVERSITEIT

GELEGITIMEER

1929

ORDEN

1931

STANDPLASE

Richmond

1941 Villiersdorp

1944 Bredasdorp

1948 Marais, K.P.

1951 Montagu

EMERITEER

Eerw. Jacobus Johannes Christiaan Struwig is op 24 Mei 1905 in die distrik Philippolis gebore en het opvoeding op Britstown geniet. Hy is in 1929 gelegitimeer en 1931 te Richmond bevestig waar hy werksaam was tot 1941 toe hy na Villiersdorp vertrek het. In 1944 het hy na Bredasdorp verhuis, 1948 na Moria en in 1951 het hy ʼn beroep na die gemeente Montagu aanvaar. Met sy heengaan was hy voorsitter van die Ring van Zuurbraak. Sy bediening was vrugbaar en geseënd en het groot dienste aan die Sendingkerk bewys. Eerw. Struwig is na ‘n kort siekbed van vyf dae op 3 Desember 1952 in die betreklik jeugdige ouderdom van 46 jaar Oorlede.