Stofberg, Jan Hendrik Malan

Ds. Stofberg Jan

GEBORE

19 Jan. 1886

OORLEDE

9 Jun. 1972

UNIVERSITEIT

US

GELEGITIMEER

1912

ORDEN

1913

STANDPLASE

 1913 Roossenekal (Hpr.)

1914 Belfast

1920 Langlaagte

1926 Hendrina

1935 Wellington

1939 Sending sekr. Tvl.

EMERITEER

1959

Ds. Jan Hendrik Malan Stofberg, vir twintig jaar lank Sendingsekretares van die Transvaalse Kerk, is op 9 Junie 1972 op die sendingstasie Philadelphia Oorlede. Hy is op 19 Januarie 1886 naby Villiersdorp gebore en het in Slanghoek, Goudini, skoolgegaan. In 1903 lê hy die matriekeksamen af en gee toe in die Oudtshoorn-distrik onderwys. Met ‘n duidelike roeping tot die Evangeliebediening, gaan hy na Stellenbosch waar hy van 1906 tot 1912 sy universiteits- en teologiese opleiding voltooi. Vervolgens staan hy in Roossenekal (hulpprediker, 1913); Belfast (1914); Langlaagte (1920); Hendrina (1926) en Wellington (1935); Van 1939 tot 1959 word dit hom vergun om met heelhartige toewyding en groot seën die Transvaalse Kerk as Sendingsekretares te dien. en die geweldige uitbreiding van die werk mee te maak. Hy het dus46 jaar van getroue diens gelewer. Vroeg reeds het hy hom vir die gebruik van Afrikaans op die kansel beywer. Hy was ‘n vroom gebedsman met sterk Christelike oortuigings en sy godvrugtige wandel het andere besiel. (Jaarboek 1973/467).