Stigtingsdatums

1665

Kaapstad

1686

13 Oktober: Stellenbosch

1691

Die Paarl

1743

Tulbagh

1745

27 Junie: Swartland

1792

11 November: Graaff-Reinet

1798

Swellendam

1811

Caledon

1813

George

1817

Uitenhage

1818

Cradock

1819

Beaufort-Wes

Somerset-Wes

1821

Worcester

1825

9 Julie: Somerset-Oos

1826

6 Augustus: Durbanville

26 September: Clanwilliam

10 Desember: Colesberg

1827

5 Januarie: Glen Lynden

1829

20 September: Wynberg

Albanie

1832

Stockenström

1833

Piketberg

1839

22 Maart: Bredasdorp

Herfs: Riversdal

Pietermaritzburg

1840

26 Julie: Wellington

1841

16 Januarie: Winburg

St. Stephen’s

1842

26 Maart: Potchefstroom

24 November: Prins Albert

1843

21 Januarie: Kruisvallei

2 November: Richmond

Victoria-Wes

1845

15 Januarie: Mosselbaai

7 Februarie: Franschhoek

1846

13 Oktober: Burgersdorp

1847

5 April: Calvinia

1848

26 Januarie: Napier

11 Maart: Fauresmith

23 November: Smithfield

30 November: Bloemfontein

1849

Harrismith

Humansdorp

1850

7 Januarie: Lydenburg

21 Januarie: Rustenburg

16 Oktober: Namakwaland

1851

10 Februarie: Ladismith

24 Februarie: Fraserburg

Knysna

13 Desember: Hopefield

1852

10 April: Pietersburg

19 Mei (?): Aliwal-Noord

19 Mei: Middelburg, Kaap

1853

19 Januarie: Robertson

Darling

Ladysmith

11 Oktober: Oudtshoorn

16 Desember: Queenstown

1854

8 Januarie: Alexandria

18 Februarie: Hopetown

16 Oktober: Montagu

19 November: Utrecht

1855

4 Februarie: Jansenville

21 Maart: Ceres

19 April: Murraysburg

8, 9 September: Pretoria

16 Oktober: Aberdeen

9 Desember: Vishoek

Heidelberg, Wes-Kaap

Sutherland

1856

Boshof

Hanover

1857

5 Februarie: Dordrecht

1858

Januarie: Villiersdorp

Riebeek-Wes

1859

Greytown

Komga

12 September: Weenen

20 November: Pearston

1860

Bethulie

Jacobsdal

Kroonstad

Wakkerstroom

Waterberg

1861

Lady Grey (presiese datum onbekend)

1862

Greykerk

Alice

Oktober: Philippolis

1863

Tarkstad

Philadelphia

Riebeek-Kasteel

15 Julie: Edenburg

1864

Willowmore

27 Junie: Heidelberg, Gauteng

1866

20 Januarie: Uniondale

13 Maart: Middelburg, Mpumalanga

Oktober: Hartebeestfontein

1868

15 Augustus: Zeerust

1869

Bethlehem

Ficksburg

1870

Rouxville

29/30 Julie: Wepener

Oktober: Ladybrand

Ermelo

Bloemhof

1872

Dutoitspan

17 Augustus: Kimberley

1873

Frankfort

8 Februarie: Philipstown

22 Februarie: Calitzdorp

19, 20 April: Barkly-Oos

Mei: Heilbron

1874

11 Januarie: Bultfontein

19 November: Carnarvon

1875

Toringkerk

17 Junie: Brandfort

Augustus: Hoopstad

1876

26 Januarie: Steynsburg

Hofmeyr

10 Junie: Steytlerville

27 Julie: Lindley

1877

23 Januarie: Vanrhynsdorp

Standerton

13 Mei: Britstown

1878

11 Maart: Prieska

Williston

Nieu-Bethesda

1879

25 Februarie: Porterville

3 Maart: Goudini

3 Julie: Senekal

3 Desember: Moorreesburg

1880

10 Maart: Drieankerbaai

8 September: Barrydale

1881

Molteno

Petrusville

17 Desember: Griekwastad

1882

Vrede

Vredefort

9 September: Warrenton

Venterstad

6 Desember: Laingsburg

15 Desember: Dewetsdorp

1883

2 Junie: Reivilo

14 Julie: Vryburg

1884

Parys

1885

Lichtenburg

25 September: Vryheid

1886

Roossenekal

1887

14 Augustus: Johannesburg

Schweizer-Reneke

1888

4 Februarie: Wolmaransstad

14 April: Piet Retief

1 September: Cedarville

1889

Bethal

9 Maart: Barberton

April: Ventersdorp

April/Mei: Amersfoort

18 Mei: Kenhardt

Oktober: Klerksdorp

26 Oktober: Carolina

1890

Elliot

7 Junie: Krugersdorp

13 Desember: Ventersburg

1891

Thaba Nchu-Tweespruit

1 Januarie: Tamboerskloof

24 Januarie: Sterkstroom

Jamestown

14 Februarie: Reitz

10 September: Rondebosch

Oktober: Bothaville

1892

Luckhoff

7 Mei: Mafikeng

29 Julie: Petrusburg

15 Oktober: Langlaagte

10 November: Jagersfontein

1893

Rossville

22 Maart: Strydenburg

19 September: Upington

29 November: Zastron

1894

Boksburg

10 Februarie: Fouriesburg

15 Junie: Melmoth

1895

6 September: Bulawayo

12 Oktober: Chipinge

9 November: Chivhu

27 November: Vosburg

1896

6 November: Fordsburg

1897

3 Mei: Nieuwoudtville

8 Mei: Douglas

8 Julie: Johannesburg-Oos, Jeppestown

6 Oktober: Brandvlei

1898

Mariental

21 Desember: Trompsburg

1899

29 Februarie: Germiston

12 Julie: Loxton

28 November: De Rust

1901

28 Mei: Harare

1903

20 Januarie: Kuilsrivier

1904

18 Junie: Albertinia

1906

25 April: Aurora

26 April: Redelinghuys

1908

13 November: Eloffsdal

1910

1 Februarie: Herold

1911

5 April: De Hoop

1912

22 Augustus: Die Strand

4 November: Maitland

1913

Herbertsdale

1922

Februarie: Daspoort

1934

18 Desember: Bellville

1938

7 Januarie: Nelspruit

1939

27 Mei: Die Vlakte

1940

7 Desember: Ysterplaat

1941

16 Junie: Capital Park

1943

7 Mei: Zwaanswyk

27 Oktober: Pinelands

1944

22 Januarie: Villieria

1946

Maart: Luipaardsvlei

10 Augustus: Derdepoort

1947

27 Oktober: Bellville-Wes

1 Desember: Sonnekus

1949

22 Junie: Gamka-Oos, Gamkavallei

14 Desember: Klawer

1950

Januarie: Kangovalleie

16 Junie: George-Suid

23 Junie: Booysen

1968

9 Oktober 1968: Constantia

Keurboom

1988

23 November: Langebaan

1999

1 Maart: Reebok

2010

13 September: Middelburg-Karoo

2014

11 Junie: Houtbaai