Steytler, Abraham Isaac

Ds A I Steytler

GEBORE

5 Feb. 1840

OORLEDE

17 Des. 1922

UNIVERSITEIT

GELEGITIMEER

1863

ORDEN

1863

STANDPLASE

Uitenhage

1881 Kaapstad

EMERITEER

1916

Ds. Abraham Isaac Steytler. Gebore 5 Feb. 1840. Geordend te Uitenhage 15 Aug. 1863. Predikant te Kaapstad, 1881. Emeritus 1915. Obiit 17 Dee. 1922.

Ds. Abraham Isaac Steytler.: Gebore 5 Feb. 1840, te Zeepunt. Vader Johan Georg Steytler; moeder Johanna, Sophia, de Villiers. Eerste school die van Dr. Changnion, later Stellenbosch (1849 1854); toen Engeland (1855) en daarna student aan de Universiteit van Utrecht (1856 1862); Na het Proponents Examen te Arnhem (Holland) diende hij achtereen volgens in de Kaapstad (Hulpprediker, 1863); Uitenhage (1863); Kaapstad (1881, na het derde beroep op hem uitgebracht); waar hij nu reeds 31 jaren staat. De gemeente Steytlerville werd door hem gesticht en ook’t welbekende Riebeek College opgericht. Heeft voor 25 jaren Godsdienst onderwijs meegedeeld aan de leerlingen van’t Normaal College en Goede Hoop Seminarie. Op zijn initiatief zijn het Hofmeyr Tehuis en’t Jonge Dames Tehuis tot stand gebracht. Is steeds een onverschrokken kampvechter geweest voor de Sabbats heiliging, en ijveraar voor Godsdienst onderwijs op scholen. Heeft de Kerk op belangrijke Commissien gediend. Is nu nog Voorzitter van de Kerkekantoor Com. en’t Curatorium van’t Theol. Seminarie. Was de eerste Voorzitter van den H.E. Raad der Kerken en sedert 1949 hij H.Eerw. Moderator der Kerk.