Steenkamp, Willem Lucas

Ds en mev WL Steenkamp

GEBORE

11 Jul. 1889

OORLEDE

15 Des. 1958

UNIVERSITEIT

US

GELEGITIMEER

1919

ORDEN

1920

STANDPLASE

1920 Waterberg;

1924 Brandvlei;

1928 Namakwaland;

1935 Goudini;

1944 Namakwaland;

1950 Klawer

EMIRITEER

1957

Ds. Willem Lucas Steenkamp is op 11 Julie 1889 in die Noordweste gebore. In 1920 het hy in die bediening getree as leraar van Waterberg; van 1935 tot 1944 het hy in Goudini gestaan, en van 1950 tot by sy aftrede aan die begin van 1958 in Klawer. Maar hy was veral bekend as die leraar van Namakwaland, waar hy twee maal gestaan het, eers van 1928 tot 1935, en weer van 1944 tot 1950. Hier veral het hy sy lewenswerk verrig en sal hy nog lank onthou word. Vir die armesorg werk van ons kerk was sy werk van onskatbare waarde. Ook op die Sending gebied was sy invloed, raad en optrede steeds bereken om die uitbreiding van Gods koninkryk te dien. Dit geld ook sy onvermoeide ywer vir opvoeding en onderwys, waaraan hy soveel tyd en kragte gewy het. Hy is in Desember 1958 oorlede in die ouderdom van 69 jaar.

Hy tree hy op 30 November 1916 in die huwelik met Hester Susara Elizabeth Maree, ‘n onderwyseres. Uit die huwelik is vyf kinders gebore, naamlik twee dogters, Monica (later getroud met ds. G.S.J. Möller, in ‘n stadium redakteur van die Kerkbode en skriba van die Algemene Sinode en van die Kaapse Sinode), en Stella, later mev. S.G. Oosthuizen, en drie seuns: Willem, Leroi en Leon. Laasgenoemde het as Leon Maree Steenkamp sy vader se voetspore in die bediening gevolg. Twee van sy broer se seuns het ook die bediening as lewensroeping gekies, te wete Johannes Hendrik Steenkamp en Johannes Andries Jacobus Steenkamp, in lewe onderskeidelik moderator van die Nederduitse Gereformeerde Sinode in Suidwes-Afrika en die Nederduitse Gereformeerde Sendingsinode.

Sien ook: https://af.wikipedia.org/wiki/Willem_Lucas_Steenkamp