Steenkamp-predikante

d4e1

f10      Willem Lucas STEENKAMP * Karos, Kenhardt 11.07.1889 † Gobabis 15.12.1958  Predikant te Waterberg, Brandvlei, Namakwaland, Goudini en Klawer X Prieska 30.11.1916 Hester Susara Elizabeth MAREE * Villiersdorp 1895 † 26.06.1965

g2          Leon Maree STEENKAMP * Stellenbosch 15.03.1920 † Montagu 03.07.2012 Predikant te Upington, Garies, Gobabis, Eendekuil, Montagu, Bellville-Vallei, Bellville-Uitsig X 12.10.1946 Rachel Elizabeth BOTHA, * Rawsonville 02/04/1924 † Strand 28.05.2006

h2        Pieter Botha STEENKAMP

i2         Daniel STEENKAMP * 01.09.1987 Studeer teologie aan die US, maar tree nie toe tot die bediening nie.

h3        Leon Maree STEENKAMP * 23.10.1955 Predikante te Forest Hill, Kraggakamma

g3          Monica STEENKAMP X 17.01.1945 Gideon Stefanus Jacobus MÖLLER * 08.12.1918 † 20.07.2002 Predikant te Loeriesfontein, Riviersonderend, Namakwaland en Stellenbosch-Noord en redakteur van die Kerkbode en skriba van die Algemene Sinode en van die Kaapse Sinode.

[h3]          Annetjie MOLLER X Casparus Marthinus Vermaak WAIT, Predikant te Durbanville en Sonstraal.

 

 

f           Pn

 

g          Johannes Hendrik STEENKAMP * 06.06.1905 † 20.08.1977 Predikant te Calvinia, Warmbad (SWA), Bellville, Windhoek en Moderator van die SWA Sinode.

 

g          Johannes Andries Jacobus STEENKAMP * 23.07.1907 † 26.02.1972  Predikant te Machadodorp, Ermelo, Upington, Port Elizabeth, Zionskerk Paarl; X Jeanetta Charlotte LAURENZ

 

h          Christoffel Hendrik STEENKAMP * Potgietersrus 09.02.1931 † 10.01.2007,  Predikant te  Jansenville, Humansdorp, Ceresvallei

X 02.12.1961 Johanna Magarieta DU PREEZ