Steenkamp, Leon Maree

GEBORE

OORLEDE

UNIVERSITEIT

BA ; Honns; BTh; Lis Teol; MTh; PhD (US)

Cert Finan Plan; Dip Mediasie

GELEGITIMEER

1981

ORDEN

1985

STANDPLASE

1985 Forest Hill

1989 PSD Oos-Kaapland (Hospitaalleraar)

1994 Kraggakamma

EMIRITEER

2010