Stals, Albert Jacobus

 

gebore

9 Okt. 1892

OORLEDE

1973

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1920

ORDEN

1921

standplase

1921 Douglas

1925 Daniëlskuil

1929 Warmbad S.W.A.

1938 Namakwaland

1944 Riversdal

1949 Omaruru

1953 Leipoldtville

EMERITEER

1960

Ds. Albert Jacobus Stals is 9 Oktober 1892 as seun van ‘n onderwyser en geestelike arbeider onder die rondtrekkende Boesmanlandse boere op Brandvlei gebore. Sy skoolopleiding voltooi hy in die Paarl. Hy wy ‘n groot deel van sy lang en geseënde bediening wat einde 1920 met sy legitimasie op Stellenbosch begin, aan Noordwes-Kaapland en Suidwes-Afrika: Douglas (1921); Danielskuil (1925); Warmbad (SWA) (1929); Namakwaland (1938); Riversdal (1944); Omaruru (1949) en Leipoldtville (1953); Na sy aftrede in 1960, help hy nog in vyftien gemeentes waarvan sewe in Suidwes. As voorsitter van die destydse Sinodale Jeugkommissie, was hy een van die stigters van die KJV. Die gemeentes waar hy werksaam was, sal hom lank as kragtige prediker en ywerige herder onthou. (Jaarboek 1974/F3).