SPRINGS JEUGTEHUIS

Teen die einde van 1950 het die Armesorg Utiliteitsmaatskappy die Springs Jeugtehuis aangekoop as ‘n inrigting vir die huisvesting van laagbesoldigde seuns. Dit is geleë in die voorstad Casseldale en bied ruimte vir veertig seuns. Dit is die eerste inrigting van sy soort wat aan die Kerk behoort, en voorsien in ‘n baie groot behoefte, veral vir seuns van die platteland wat iewers aan die Oos-Rand kom werk.