Soutpansberg

Sendingwerk buite die grense van die Kaapkolonie is moontlik gemaak deur die besluit van die Kaapse Sinode op 13 November 1857 en as gevolg van die beskikbaarheid van eerwaardes Henri Gonin van Switzerland en Alexander McKidd van Skotland om as sendelinge te gaan werk.

In 1862 vergesel dr Andrew Murray die twee sendelinge na Transvaal. Aldus die wette van die Zuid-Afrikaansche Republiek kon sendingwerk gedoen word, mits dit op uitnodiging van ‘n stanhoof geskied. Die twee sendelinge moes dus op Rustenburg wag vir so ‘n uitnodiging.  Michael Buys van die Soutpansberg nooi vir McKidd en hy begin op 17 Mei 1863 daar werk.

Goedgedacht: Cornelius Lottering, ‘n lidmaat van die NG Kerk bied sy plaas Goedgedacht aan vir ‘n sendingstasie en eerw en mev McKidd vestig hulle daar in 1864. Mev McKidd sterf egter nog dieselfde jaar aan malaria. In 1865 arriveer die jong Stephanus J.G. Hofmeyr as hulp vir McKidd, maar McKidd sterf op 30 April na ‘n kort siekbed. Hofmeyr sou nou die pioniersendeling van die Soutpansberg word. Sendingwerk is veral onder die Buys familie, die Pedi en Shangaan gedoen. Hierdie stasie is in 1890 oorgeplaas na Kranspoort.

Bethesda: Toe eerw T.J.A. Maree in 1881 arriveer kon ‘n tweede stasie by Bethesda begin word.

Molepo: ‘n Derde stasie is by Molepo begin met die aankoms van eerw S.P. Helm in 1887.

Waterberg: Ds John Murray arriveer as die eerste sendeling in die Waterberg naby Warmbad in 1894.