Snyman, Lionel Purden

Dr LP Snyman

gebore

4 Des. 1887

OORLEDE

18 Mei 1976

UNIVERSITEIT

US; DD (Princeton)

gelegitimeer

1913

ORDEN

1914

standplase

1914 Thaba Nchu

1921 verdere studie

1924 Potchefstroom-Mooirivier

1928 Brakpan

Nov. 1947 Emeritus

Apr. 1949 Matatiele

EMERITEER

1956

Dr Lionel Purden Snyman (4.12.1887 – 18.5.1976); ‘n ouer broer van dr D R Snyman (emeritus); is in die vroeëre Oos-Kaaplandse gemeente Maclear (town) (later Komga) gebore en op baie gevorderde leeftyd in Durban oorlede waar hy sy laaste jare geslyt het. Hy matrikuleer aan die Selborne-Kollege in Oos-Londen en studeer toe aan die Victoria-Kollege en die Kweekskool op Stellenbosch, sodat hy 1913 tot die bediening toegelaat kan word. In Thaba Nchu waar hy Augustus 1914 bevestig is, arbei hy sewe jaar en toe gaan hy vir verdere studie eers na Skotland – aanvanklik met die doel om hom as geneesheer te bekwaam – daarna na Princeton in die V S A en toe na Louisville, Kentucky, waar hy die DD-graad met lof verwerf op ‘n proefskrif oor “The Origin and Nature of Religion”. Na sy terugkeer, word hy begin 1924 leraar van Mooirivier (Potchefstroom); Vier jaar daarna vertrek hy na Brakpan en daar aanvaar hy twintig jaar later, November 1947, sy emeritaat. April 1949 keer hy as leraar van Matatiele na die aktiewe bediening terug en daar werk hy nog sewe jaar, totdat hy einde 1956 vir goed aftree. (Jaarboek 1977/313).