Snyman, Gert Johannes

Ds. Snyman Gert

gebore

25 Sep. 1921

OORLEDE

19 Aug. 1988

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1948

ORDEN

1949

standplase

1949 Carolina

1958 Elandia

EMERITEER

Ds. Gert Johannes Snyman (25.9.1921 – 19.8.1988) is in die Lydenburg-distrik gebore en het sy hoërskoolopleiding voltooi aan die Hoërskool Pietersburg waar hy onder andere hoofseun was. Hy was ‘n agter-kleinkind van Generaal Piet Joubert. Hierna het hy vir ‘n tyd lank in ‘n myn aan die Oos-Rand gewerk waar hy sy roeping tot die Evangeliebediening ontvang het. Hy is in 1948 gelegitimeer. Op 18 Desember 1948 is hy met Jeanette Stander Pistorius getroud. Uit die huwelik is twee seuns en twee dogters gebore. Ds. Snyman het die gemeentes Carolina, Elandia (Klerksdorp) en Monumentpark (Pretoria) bedien. Vanaf 1971 tot met sy dood was hy Predikant van laasgenoemde gemeente. Hy sal onthou word as ‘n man met ‘n onuitblusbare ywer vir die saak van die Here. Met ‘n energieke gees het hy hom steeds beywer vir die suiwer verkondiging van die Evangelie. Hy het steeds ‘n baie sterk standpunt ingeneem teen elke vorm van dwaalleer. Sodoende het hy etlike traktaatjies geskryf waarvan die bekendste die oor geloofsgenesing en die Jehovagetuies is. Vir baie jare (1961-1988) was hy lid van die kuratorium van die Teologiese Fakulteit aan die Universteit van Pretoria. Hy het hom op ‘n besondere manier beywer vir die Teologiese studiefonds. Vir sy gesin was hy ‘n wonderlike vader; vir sy gemeente ‘n pastor en as vriend sal hy onthou word vir sy besondere eerlikheid en opregtheid. Die laaste tyd van die bediening was hy veral onder die indruk van antichristelike magte wat die kerk bedreig. Dit was dan ook die tema van die laaste boodskap wat hy voorberei het. Hy is oorlede terwyl hy besig was om die preek voor te berei. Die laaste sin wat hy baie kort voor sy dood geskryf het, was: “Die Leeu van Juda het oorwin”. Dit was ‘n tekenende beeld van sy onwrikbare geloofsvertroue.