Smith, Thomas Philippus

 

gebore

10 Apr. 1923

OORLEDE

18 Jul. 1976

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1948

ORDEN

1949

standplase

1949 Springs

1959 Greylingstad

EMERITEER

Ds Thomas Philippus Smith (10.4.1923 – 18.7.1976) is na ‘n ernstige longoperasie heel onverwags in Pretoria Oorlede. Uit die distrik Heilbron afkomstig, matrikuleer hy aan die hoërskool aldaar met etlike onderskeidings. Sy ideaal is om medikus te word, maar die Here lei hom op wonderlike wyse na die Universiteit van Pretoria, waar hy ‘n leidende rol in die studentelewe speel, die BA- en die BD-graad beide met hoë lof verwerf en sy teologiese studie einde 1948 aan die Teologiese Fakulteit voltooi. Hy ontvang talle beroepe, maar wy sy hele bediening van meer as 27 jaar aan net twee gemeentes: Springs waar hy 1949 bevestig is en Greylingstad waarheen hy tien jaar later gaan. Hy dien onder andere in die Transvaalse Kerkkantoorkommissie en in die laaste paar jaar van sy lewe verteenwoordig hy die Suid-Transvaalse Sinode met groot bekwaamheid in die Proponentseksamenkommissie van Stellenbosch. ‘n Onvermoeide werklus kenmerk sy hele bediening en met sy suiwer eksegetiese prediking en beeldryke Skrifuitleg wat steeds van grondige studie getuig, boei hy groot gehore met gemak. Ook laat hy in die sinodes sy stem oor aktuele sake met gesag hoor. Ernstig van aard, beskik hy nogtans oor ‘n mooi humorsin en oral dra hy agting weg. Met sy heengaan in die krag van sy jare het veral ons Kerk in die Transvaal een van sy knapste leraars verloor. (Jaarboek 1977/313).