Smith, Andries Jakobus Helmon

Ds. Smith Andries

gebore

7 Jul. 1926

OORLEDE

23 Mrt. 1990

UNIVERSITEIT

 –

gelegitimeer

1954

ORDEN

1955

standplase

 1955 Stampriet, S.W.A.

1959 Soutpan

1962 Lüderitz

EMERITEER

Ds. Andries Jacobus Helmon Smith (7.7.1926 – 23.3.1990)

Hy het sy teologiese studie op Stellenbosch voltooi en word aan die einde van 1954 gelegitimeer. Op 28 Januarie 1956 word hy leraar van die gemeente Stampriet in Suidwes-Afrika en op 13 Junie 1959 van Soutpan. Daarna gaan hy op 21 Julie 1962 terug na Suidwes-Afrika na die gemeente Lüderitz, waar die bande met die gemeente op 21 November 1971 na ‘n stormagtige bediening deur die Ring losgemaak is. Hy word weer beroepbaar verklaar en word op 8 September 1974 leraar van die gemeente Woodstock waar hy op 28 Februarie 1988 om gesondheidsredes ‘n vervoegde emeritaat aanvaar. Ds. Smith het hom in die Woodstock-gemeente, wat geleë is in ‘n gebied wat die afgelope aantal jare ingrypende veranderings ondergaan het, met onvermoeide ywer gegee vir die belange en opbou van die lidmate. Op ringsvlak was by iemand wat sake op ‘n suiwer kerkregtelike manier bekyk het. Hy is op 23 Maart 1990 Oorlede.