Smit, Jacobus Petrus Johannes

Ds. Smit Jacobus

gebore

20 Jul. 1926

OORLEDE

26 Des. 2002

UNIVERSITEIT

 –

gelegitimeer

1950

ORDEN

1951

standplase

1951 Goedgegun

1955 Peacehaven

1962 Middelburg, K.P

EMERITEER

Ds. Jacobus Petrus Johannes Smit (BA, BD) 20/07/1926 – 26/12/2002

Ds. (Lang) Koos Smit het ‘n besondere kleurryke lewe gehad. Hy is op 20 Augustus 1926 op Burgersdorp gebore. Hy het uit ‘n boerehuisgesin gekom en sy vader was ook Jacobus Petrus Johannes Smit. Sy moeder was Hendrina Catharina Vorster.

Hy het eers twee plaasskooltjies bygewoon, Kleinvlei (1933-1937) en Knoll Park (1938) en daarna die Laerskool (1939) en Hoërskool Burgersdorp (1940-1943) bygewoon. Hy het matriek in die eersteklas geslaag en later vertel dat hy sy skooljare terdeë geniet het. Van 7-jarige ouderdom af het hy geweet dat hy graag predikant wil wees. Hy was lief vir lees en het baie belang gestel in die Afrikaner se geskiedenis. Van st. 2 af het hy graag en gedurig Bybel gelees.

Hy is op Stellenbosch as predikant opgelei (1944-1950) en het die BA- (1946) en BD-grade (1950) verwerf. Hy is op 7 Desember 1950 gelegitimeer. Die tema van sy BD-verhandeling was: “Die Engel van die Here”. As student was hy betrokke by die CSV en die berg-en-toerklub.

Ds. Smit moes twee keer ‘n eggenote aan die dood afstaan. Hy het in 1954 in die huwelik getree met Maadjie (Maatjie) Maria Botha. Hulle het vier kinders gehad: Maria CG (1956); JacobusPJ (1958); Hendrina C (1961) en MarthinusCB (1964); Drie van hulle is getroud en daar was in 1997 reeds vyf kleinkinders. Die jongste seun, Marthinus, is egter in 1991 Oorlede. Ook Maatjie het hom in 1975 ontval.

Ds. Smit het in 1979 met Magdel Myburgh getrou, maar sy is in 1987 op 50- jarige ouderdom Oorlede. Magdel het in die jare vyftig groot roem op die atletiekbaan verwerf en het in 1955, 1958 en 1959 Springbokkleure gekry. In 1958 het sy aan die Statebondspele deelgeneem. Na haar eerste man se dood was sy agt jaar met ds. Smit getroud. Sy was lank siek en het ‘n paar breinoperasies ondergaan. Ds. Smit se derde huwelik was in 1990 met Ria van Rooyen. Sy het hom tot sy dood bygestaan.

Ds. Smit is in 1951 in sy eerste gemeente, Goedgegun in Swaziland, bevestig. Vier jaar later het hy ‘n beroep na Peacehaven-Vereeniging aanvaar. Hy het ook nog die gemeentes Middelburg KP (1962); Schoonspruit (1967); en weer Vereeniging (1992) bedien.

Ds. Smit was lid van die sinodale Barmhartigheidskommissie en voorsitter van die Sending- en Evangelisasiekommissies.

Hy het op 19 Januarie 1992 emeritaat aanvaar. Hulle het in Bloemfontein afgetree, waar hy steeds in die kerkraad gedien het. Hy moes ook omsien na sy kleinkinders en sy broer oppas wat aan Altzheimer- en Parkinson-siekte gely het. Hy moes na sy broer se boerdery omsien en het as kurator vir hom opgetree. Sy gesondheid was tot in 1997 nog baie goed.

In 1999 is kanker by hom gediagnoseer en in 2002 is bevind dat dit na sy lewer en longe versprei het. Die dag voor Kersfees het hy in ‘n koma gegaan en sy vrou en kinders het hom gegroet. Op Kersdag was hy weer wakker en sy vrou het saam met hom na Kersliedere oor die radio geluister. Op 26 Desember is hy Oorlede.

Ds. Smit was ‘n goeie predikant met ‘n sendinghart, ‘n goeie eggenoot, pa en oupa. Hy was ‘n ywerige voorbidder. Die getuie nis van sy lewe en arbeid oorleef hom. (Dirk Viljoen, aan die hand van sy biografiese vorm wat hy op 18/04/1997 ingevul het en ‘n gesprek met sy eggenote, Ria.)