Smit, Abraham Christiaan Johannes

 

gebore

07 Sep. 1932

OORLEDE

18 Aug. 1997

UNIVERSITEIT

 –

gelegitimeer

1960

ORDEN

1961

standplase

1961 Sonhoogte

1966 Heilbrond

EMERITEER

Dr Abraham Christiaan Johannes Smit (BA, MA, DPhil) 07/09/1932 – 18/08/1997

Dr “AB” Smit is op 7 September 1932 op Senekal gebore waar sy vader destyds geboer het. Hy het eers die Saaibult-plaasskool bygewoon (1940-1946) en vir sy hoërskool-opleiding na Marquard gegaan (1946-1947) en later na Vereeniging (1949-1950).

Hy het aan die Universiteit van Pretoria gestudeer waar hy sy BA-graad in 1953 verwerf het en die MA-graad in 1955 met ‘n verhandeling oor: “Die sedelike en sy fundering by Johannes Hessen.” In 1960 is die Teologiese Diploma aan hom toegeken op Stellenbosch. In sy studentejare was hy primarius van Huis Liebenberg op Stellenbosch. Hy is op 1 Desember 1960 gelegitimeer. In 1964 het hy sy DPhil-graad verwerf met ‘n proefskrif oor: “Die aandeel van vryheid en verantwoordelikheid in die kontemporêre wysgerige denke” – ‘n uiteensetting van hedendaagse denkbeelde oor die mens vanuit bepaalde menskundige wetenskappe.

Op 3 Februarie 1962 het hy en Yvonne Siegrun getrou. Uit hierdie huwelik is twee kinders (Lizbë en Abraham) gebore.

In sy dienstyd het hy sewe gemeentes bedien. In 1961 is hy by die NG Gemeente Sonhoogte, Germiston, georden en bevestig. Daarna is hy na Heilbron (12 Februarie 1966); Primrose-Heuwel (13 September 1969); Op 8 Februarie 1971 het hy demissie ontvang om vir die Staat (Schlebush-kommissie) navorsing te doen in verband met “religieuse studente-organisasies en kommunistiese tendense”. Daarna is hy na Suidoos-Pretoria beroep waar hy in April 1972 bevestig is. Daarvandaan het hy na Randburg (1975) verhuis en in 1979 na Reitz-Wes. Uiteindelik het hy ‘n beroep na Florida Park (1983 aanvaar waar hy weens ‘n ongeneeslik bloedsiekte en vergrote hart, op 14 Desember 1993 moes aftree.

Hy en sy vrou het Parys toe getrek, ma dit het nie goed met sy gesondheid gegaan nie. Hy het aan ‘n seldsame siekte van die bloed, naamlik polisetimie, gely. And komplikasies soos beroerte en hart versaking het teen die einde van 199 ingetree. Sy vrou, Yvonne, het hom me liefde versorg tot hy op 18 Augustus199 in die hospitaal op Potchefstroom oorlede is.

Hy was ‘n predikant vir wie die pastorale werk in die algemeen baie belangrik was. Hy het nie gehou van kommissiewerk nie en wou eerder sy tyd by mense en by sy boeke bestee. Hy was egter tog ook van die kommissies vir liturgie en Bybel vertaling; begroting; argief en aktuele sake.

Onder sy publikasies tel ‘n gebedsboek en vyf bundels oordenkings, wat de Perskor en Daan Retief-Uitgewers uitgegee is. Hy het ook vir ses jaar lank ‘ rubriek in die tydskrif Rooi Rose behartig en ‘n boek, Vegkop, geskryf wat die historiese plek en veldslag self beskryf. H het sy preke deeglik voorberei en in die proses ‘n groot biblioteek opgebou. H was beslis ‘n “boekemens”.

Hy was ook ‘n wonderlike maat vir sy vrou en vir sy kinders ‘n beskikbare pa Hy was nederig en het nie daarvan gehou om in die oog te wees nie. Tog het hy ‘n sterk humorsin gehad en was daar baie gelag in daardie huisgesin. Hulle mis hom oneindig baie. – Dirk Viljoen, aan die hand van die biografiese vorm wat op 06 Februarie 1997 ingevul is en ander berigte en gesprekke.