Sinode van Wes-Kaapland

(NG Kerk in SA/Kaapland/Wes- en Suid-Kaapland)

1824: Jan Christoffel Berrangé

1826: Meent Borcherds

1829: Tobias Johannes Herold

1834: Johannes Spijker

1837: Andrew Murray snr

1842: William Robertson

1847: Philip Eduard Faure

1852: William Robertson

1857: Philip Eduard Faure

1862: Andrew Murray

1867: Philip Eduard Faure

1873: Philip Eduard Faure

1876: Andrew Murray

1880: Gilles van de Wall

1883: Andrew Murray

1886: Andrew Murray

1890: Andrew Murray

1894: Andrew Murray

1897: Jan Hendrik Hofmeyr

1903: Jan Hendrik Hofmeyr

1906: Adriaan Moorrees

1909: Abraham Isaac Steytler

1915: Daniel Jozua Pienaar

1919: Daniel Stephanus Botha

1924: Hendrik Petrus van der Merwe

1928: Gideon Jozua Hugo

1932: Gideon Jozua Hugo

1936: Adriaan Jacobus van Wijk

1940: Adriaan Jacobus van Wijk

1945: Abraham Johannes van der Merwe

1949: Abraham Johannes van der Merwe

1953: Abraham Johannes van der Merwe

1957: Abraham Johannes van der Merwe

1961: Abraham Johannes van der Merwe

1965: Jacobus Stephanus Gericke

1969: Jacobus Stephanus Gericke

1975: Jacobus Daniel Vorster

1979: Gideon Stefanus Jacobus Moller

1983: Gideon Stefanus Jacobus Moller

1987: Diederick Johannes Hattingh

1991: Jacobus van der Westhuyzen

1995: Frederik Malherbe Gaum

1999: Coenraad Wilhelm Burger

2003: Johannes Jochemus Eucharistius Koornhof

2007: Abraham Rochelle Hanekom

2011: Abraham Rochelle Hanekom

2015: Cornelis Janse van Rensburg

2019: Cornelis Janse van Rensburg

2023: Marinus Cronje Theron