Sinode van Transvaal

SINODE VAN TRANSVAAL
 1. 1853: Oudl FG Wolmarans
 2. 1853: Oudl FG Wolmarans
 3. 1854: Ds Dirk van der Hoff
 4. 1855: Ds Dirk van der Hoff
 5. 1856: Ds Dirk van der HofF
 6. 1857: Ds Dirk van der Hoff
 7. 1859: Ds Dirk van der Hoff
 8. 1861:
 9. 1863:
 10. 1864:
 11. 1865:
 12. 1866:
SINODE VAN DIE ZUID-AFRIKAANSE REPUBLIEK
 1. 1866: Ds Frans Lion-Cachet
 2. 1867: Ds Frans Lion Cachet
 3. 1868: Ds Jacobus Petrus Jooste
 4. 1869: Ds Jacobus Petrus Jooste
 5. 1872: Ds Jacobus Petrus Jooste
 6. 1873: Ds Jan Gysbert Kriel
 7. 1875: Ds Hendrik Ludolph Neethling
 8. 1877: Ds Jacobus Petrus Jooste
 9. 1879: Ds Andrew Murray jr
 10. 1881: Ds Hendrik Johannes Neethling
 11. 1883: Ds Hendrik Johannes Louw du Toit
 12. 1883: Ds Hendrik Johannes Neethling
 13. 1885: Ds Hendrik Johannes Louw du Toit
 14. 1885: Ds Hendrik Ludolph Neethling
SINODE VAN DIE NEDERDUITS HERVORMDE OF GEREFORMEERDE KERK VAN SA
 1. 1885: Ds Hendrik Ludolph Neethling
 2. 1886: Ds Hendrik Ludolph Neethling
 3. 1888: Ds Hendrik Ludolph Neethling
 4. 1890: Ds Hendrik Johannes Louw du Toit
 5. 1892: Ds Hendrik Ludolph Neethling
 6. 1897: Ds Hendrik Johannes Louw du Toit
 7. 1903: Ds Hendrik Johannes Louw du Toit
 8. 1906: Ds Hermanus Stephanus Bosman
 9. 1909: Ds Hermanus Stephanus Bosman
 10. 1912: Ds Paul Nel
 11. 1916: Ds Adriaan Jacobus Louw
 12. 1919: Ds Adriaan Jacobus Louw
 13. 1922: Ds Adriaan Jacobus Louw
 14. 1925: Ds Paul Nel
 15. 1928: Ds Paul Nel
 16. 1931: Ds Paul Nel
 17. 1934: Ds William Nicol
 18. 1937: Ds William Nicol
 19. 1940: Ds William Nicol
 20. 1944: Ds William Nicol
 21. 1948: Ds William Nicol
 22. 1951: Ds Cornelis Bertie Brink
 23. 1954: Ds Cornelis Bertie Brink
 24. 1957: Ds Arnoldus Mauritius Meiring
 25. 1961: Ds Arnoldus Mauritius Meiring