Shaw, Johannes Jacobus

Ds. Shaw Johannes

GEBORE

16 Des. 1916

OORLEDE

26 Des. 1996

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

ORDEN

standplase

Maitland

1955 Vanderbijlpark-Wes

1958 Umtali

1962 Oos-Londen-Suid

Emeritus

Ds. Johannes Jacobus Shaw 16.12.1916 – 26.12.1996

Johannes Shaw is op Kakamas gebore, waar sy vader, ds. PJ Shaw, een van die eerste predikante wat aan die destydse Victoria-Kollege in Stellenbosch studeer het, in daardie stadium predikant was. Hy het ook aan die hoërskool op Kakamas gematrikuleer.

Sy vader wou gehad het dat hy ook predikant moes word, maar hy het aanvanklik daarteen gerebelleer en het na die Bosboukollege by George gegaan en was eers in die bosboubedryf werksaam. Daarna gaan hy na die myne in Johannesburg en met die uitbreek van die Tweede Wêreldoorlog sluit hy aan by die Suid-Afrikaanse magte en veg in Noord-Afrika en Italië.

Daar ondervind hy ‘n sterk roeping om predikant te word en gaan by sy terugkeer na Stellenbosch vir sy teologiese studies. Hy word in 1952 gelegitimeer.

Hy trou op 30 Desember 1939 met Dorothea Petronella Geldenhuys op Vereeniging. Hulle het drie kinders, naamlik Elsa, Pieter en Andre. Daar is ook reeds sewe kleinkinders.

Hy word op 14 Februarie 1953 in die Ned Geref. Gemeente Maitland georden. Op 12 November 1955 verskuif hulle na die gemeente Vanderbijlpark-Wes. Daarna gaan hulle vir die eerste keer in 1958 na Umtali in die destydse Rhodesië. Daar vind in hierdie tyd ‘n groot uitbreiding by die Rhodesiese gemeentes plaas. Op 17 Februarie 1962 keer by terug na die Suid-Afrika en dien in die gemeente Oos-Londen-Suid. In 1967 gaan hy weer na Zimbabwe waar hy in die destydse Nkana-gemeente dien tot op 14 Junie 1969, waarna hulle terugkeer na die gemeente Nahoon (by Oos-Londen); Op 9 Maart 1973 word by in Port Elizabeth-Wes bevestig. Hy dien ook as kapelaan van die Suid-Afrikaanse Weermag en gaan saam met die troepe na Angola en is teenwoordig as hulle deurdring tot by Luanda. Hy word in 1979 met die Pro Patria-medalje vereer.

In 1978 gaan hy vir ‘n tweede keer na die gemeente Umtali (‘omdat by hou van die voorposte’); waar hy tot met sy emeritaat op 17 Januarie 1982 arbei. In hierdie tydperk word by verkies as moderator van die Sinode van Midde-Afrika.

Reeds in Umtali was sy vrou ernstig siek. Hulle vestig hulle na sy emeritaat in Rondebosch. Na die dood van sy eggenote

het hy vinnig agteruitgegaan. Hy het ook sy rug gebreek en moes met kieries oor die weg kom. Hy het ook aan prostaatkanker gely. Sy seun, Andre, het hom derhalwe toe no hom toe laat kom op Aliwal-Noord waar by op 26 Desember 1996 oorlede is toe hy pas 80 jaar oud geword het.

Hy was ‘n interessante, energieke en ondernemende persoon met ‘n veelkleurige loopbaan. Hy het sy predikantswerk baie ernstig opgeneem en baie moeite met sy prediking gedoen. Hy het groot agting en respek van die kant van sy kollegas geniet en was gewild. Vir sy huisgesin het by besonder baie beteken as vader. – (DJ Viljoen, aan die hand van gegewens verkry van Andre Shaw.)