Sevav (1922)

Ds. en mev. W. A. Maiherbe, wat in 1915 in die land kom, begin hierdie derde sendingstasie in 1922. Die naam Sevav beteken Dagbreek. Dit iê omtrent twee
km. van die Katsina Alarivier en 50 km van Zaki Biam af.