Serfontein, Willem Jacob Benjamin

 

GEBORE

17 Des. 1925

OORLEDE

9 Okt. 1983

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1957

ORDEN

1957

standplase

1957 Kimberley-Noord

1961 Richmond

1966 George-Suid

Emeritus

Dr Willem Jacob Benjamin (Willie) Serfontein (17.12.1925 – 9.1O. 1983); wat veral deur sy onvermoeide ywer in belang van die bevordering van ons Afrikaanse kerksang bekendheid verwerf en vir ons Kerk onskatbare diens gelewer het, is na ‘n lang tyd van siekte in die Stellenbosse Hospitaal oorlede, Met ‘n pragtige tenoorstem begaaf, tree hy van jongs af as solis en saam met kore op. Hy trou met ‘n musikale vrou uit ‘n Duitse familie en later sing hulle saam met hul kinders oor die radio. Opnames van Psalms en Gesange deur die gesin is dikwels in “Laat ons Boekevat” gehoor. Van die begin af dien hy as lid en later ook as voorsitter van Kaapland se Sinodale Kommissie vir die Erediens en met die totstandkoming van die Algemene Sinode word hy ook skriba van die liggaam se Kommissie vir die Erediens ‘n betrekking wat hy meer as twintig jaar met groot onderskeiding beklee. As voorsitter van die Interkerklike Hersieningskommissie van die Afrikaanse Psalm- en Gesangboek speel hy die leidende rol in die samestelling van die bundel en tree hy ook by die amptelike oorhandiging daarvan op 22.1O. 1978 tydens die Algemene Sinode in Bloemfontein as prediker op. Nadat hy aan die Universiteit Stellenbosch sy Admissie-BA en ‘n MA behaal en aan die Teologiese Seminarie die vereiste kursusvoltooi het, gaan hy met ‘n sangbeurs na Nederland waar hy op ‘n proefskrif oor Die Psalm as Kerklied doktoreer. In sy vaderland terug, word hy in 1957 gelegitimeer en op 13 Julie dieselfde jaar in Kimberley-Noord bevestig. Daarna lewer hy ook nog gewaardeerde diens in Richmond (1961); George-Suid (1966) en Stellenbosch (1970); totdat hy einde Mei 1983 weens verswakte gesondheid sy emeritaat moet aanvaar. Deur sy belangstelling, kennis en ywer het hy ‘n reuse bydrae tot die verryking van ons liturgie en kerksang gelewer en daarmee ook ‘n lewende erfenis nagelaat.