Sendingwerker(sters) in Tivland

Sendelinge en onderwysers in Tivland

Botha, J.George 1908 Salatu
Botha, J.George 1926 Turan
Zimmerman, C.F. 1909 Salatu
Cilliers, C.M. Mej 1909 Rumasha
Milne, E. Mej 1909 Rumasha
Judd, A.S. 1911 Salatu
Brink, A.J. (Attie) 1912 Salatu
Brink, A.J. (Attie) 1914 Zaki Biam
Brink, A.J. (Attie) 1923 Mkar
Mathewson, A.M. Mev Brink 1914 Zaki Biam
Mathewson, A.M. Mev Brink 1923 Mkar
de Villiers, Lulu mej 1912 Salatu
de Villiers, Lulu mej 1913 Zaki Biam
Strydom, J.G. Ds 1912 Wakuri
Strydom, J.G. Ds 1913 Zaki Biam
Malherbe, W.A. 1915 Sevav
le Roux, Jape ds 1923 Adikpo
Orffer, J.F. Eerw en mev 1923-1927 Adikpo
De Vos, G. Ds 1927 Kunav
Visser, M. Ds 1931 Makurdi
Vivier, Petra Eerw -1955 Makurdi
Vivier, Petra Eerw 1955 Apir
Scott, W.M. Eerw 1935 Shangev
van der Walt, O.J. Ds en mev 1956 Uavande
Thirion, L. Mej 1956 Uavande
van Zyl, M. mej 1956 Uavande
Weyers, Pieter Sevav
Roux, Laurie Eerw Sevav
Goosen, J.C. Eerw -1942 Sevav
de Lange, J.L. Eerw -1948
Jonker, J. Mej (mev Loedolff) 1918 onderwyseres
Pienaar, E. Mej (mev Orffer) 1918 onderwyseres
van Dyk, Anna Mej 1921-1946 onderwyseres
du Preez, Myra Mej 1929-1953 onderwyseres
Preut, Jan 1948-1952 onderwyser
Kotze, Johannes onderwyser
van der Merwe, S. onderwyser
Conradie, S. Mej onderwyseres
Truter, S. Mej onderwyseres
Venter, M. Mej onderwyseres
Mosel, Inge Mej onderwyseres
Laubscher, G. drukker
Casaleggio, E.N. Eerw
Bredell, Anton drukker
Scott, W.M. Eerw
Gerryts, W.D. Ds
Basson, Gielie J. Eerw
Van der Merwe, Du Toit ds