Schreuder, Nico

 

GEBORE

22 Desember 1924

OORLEDE

20 Augustus 2013

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1950

ORDEN

1951

standplase

1951 Middelburg Kaap

1958 Humansdorp

1966 Montclair

1980 Burgerspark

Emeritus

1991

Nico Schreuder is op 22 Desember 1924 op Wellington gebore. Sy ouers is Nicolaas Christoffel Schreuder, ‘n sakeman, en Maria Frederica Loedolf, ‘n onderwyseres. Hy begin sy skoolopleiding aan die Laerskool Hugenote op Wellington, en studeer aan die Hoërskool Hugenote tot in standerd agt. In 1941 verhuis sy ouers na Olifantshoek in die Noord-Kaap waar hy aan die einde van 1943 matrikuleer. Hier ontmoet hy Esther Ross, ʼn skoolkys wat later sy lewensmaat sou word. .

Hulle trou op 22 Desember 1951. Uit die huwelik is daar vyf kinders gebore: Malinda, Noel (tans predikant in Roodepoort), Marian, Louis-Leonie en Jozwa.

Hy onthou in sy memoires die nimmereindigende soeke na water in daardie dorre streek: “Olifantshoek is ‘n plek waar boere voortdurend na ondergrondse water soek. En as jy in die droogte ‘n boom sien wat groen bly terwyl die ander bome verdroog, weet jy dat daardie boom kontak gemaak het met die ondergrondse water; dit het ‘n verborge bron. Daar is water; die put moet daar gegrawe word.”

In 1944 loop sy pa na Stellenbosch waar hy ‘n BA (Admissie)-graad cum laude behaal. Hierna word hy ‘n student aan die Fakulteit Teologie en behaal ook in die tyd ‘n MA-graad in Sielkunde, ook cum laude. Gedurende die lang universiteitsvakansies werk hy as toesighouer op ‘n vrugteplaas naby Wellington.

Nadat Nico sommiges noem hom Noel aan die einde van 1950 gelegitimeer word, aanvaar hy ‘n beroep na die NG Gemeente Middelburg (Kaapprovinsie) waar hy op 5 Mei 1951 met handoplegging bevestig word. Op 18 Januarie 1958 word hy die leraar by die NG Gemeente Humansdorp. Vroeg in 1966 kom ‘n roepstem na die NG Gemeente Montclair, waar hy veertien jaar lank die lig van die evangelie in Durban bring. Een van sy eerste take was die bou van ‘n eie kerkgebou, wat op 4 Augustus 1973 ingewy word en aan meer as 800 lidmate sitplek bied. Noel was altyd dankbaar dat die kerkgebou sonder skuld ingewy is en dat dit die gemeentelede baie naby aan mekaar gebring het. Die totale boukoste was R250 000, indertyd ‘n enorme bedrag.

In 1980 loop die Schreuders se pad na die NG Gemeente Burgerspark in die hart van Pretoria. Soos elders in sy bediening, was huisbesoek en kategetiese onderrig ook hier die sake waaraan hy sy aandag gewy het. Hier werk hy met geloofskrag en moet groot uitdagings die hoof bied. En hier eindig sy amptelike bediening toe hy aan die einde van 1990 sy emeritaat aanvaar.

Van 1991 tot 1995 dien hy as hulpprediker in die NG Gemeente Newcastle-Parke. Hierna vestig die egpaar hulle in Middelburg (Mpumalanga), waar hy tot in 2012 in die omliggende gemeentes preek. Hy word siek en sterf op 20 Augustus 2013. Sy roudiens vind vanuit die NG Moedergemeente Middelburg (Witkerk) plaas. Dit word deur sy seun, ds. Noël Schreuder, waargeneem. Louis-Leonie skryf: “Ons besef wat ‘n mooi mens ons pa was en watter hardwerkende dienaar van die Here. My pa het gelewe vir die kerk en vir ons gesin. Hy was ‘n baie nederige mens en glad nie materialisties nie. Ander mense het altyd eerste gekom en sy prestasies het so ongesiens verbygegaan dat ons dit nooit aangeteken het nie.” Dr Gerdrie van der Merwe VDM (Jaarboek 2015).