Saulspoort

Eerw Henri Gonin moes bykans twee jaar wag op ‘n uitnodiging van ‘n stamhoof voor hy met sy sendingwerk kon begin. Op 1 Januarie 1864 kom so ‘n uitnodiging van die broer van Kgamanyane, die hoof van die Bakgatla volk.  Gonin koop die plaas Welgeval(len) naby Pilanesberg om ‘n stasie op te rig. Na twee jaar se arbeid daar en met die hulp van evangelis David M. Modibane, kon Gonin die eerste twee bekeerlinge doop. Hulle was Petrus en Abraham Phiri.

Na besoek aan Kgamanyane by Saulspoort, die plaas van president Paul Kruger, nooi die stamhoof vir Henri en Jenny Gonin om hul stasie te verskuif na Saulspoort. Dit gebeur dan ook so in 1866. Gonin besluit om die plaas van Kruger te koop en die stamhoof en sy mense dra R3 600 by om dit moontlik te maak. Spoedig word daar ook ‘n skool geopen. Gonin werk ook goed saam met die sendelinge H.W. Behrens en J.H.C. Penzhorn, van die Hermannsburg Sendinggenootskap.

In 1870 besluit die stamhoof en sy mense om na Mochudi in Botswana te verhuis. Gonin sit egter sy werk voort onder die agtergeblewenes. Hy behou goeie kontak met die Paryse Sendinggenootskap op Moria in Lesotho en stuur evangeliste daarheen vir opleiding. Een van hulle was Thomas Phiri wat later ‘n geordende predikant sou word na sy studies by die Sendinginstituut op Wellington.

Twee dameswerkers, mejj J. Meeuwsen en S. Horak arriveer in 1875 om te help met die opvoedkundige werk en werk onder vroue en kinders. Eerw. G.P. Stegmann arriveer in 1906 en hy sal dan ook vir Gonin opvolg na die se dood in 1910. Stegmann sou die oprigting van ‘n hospitaal hier inisieer en dit is dan ook na hom vernoem.

‘n Uitvloeisel van die werk op Saulspoort was die stasie op Mabieskraal.