Salatu (1911)

Dr Karl Kumm van die Sudan United Mission (SUM) besoek Suid-Afrika in 1907. Eerw J.G. Botha en die verpleegster, mej. C.M. Cilliers is dan ook die eerste lidmate van die NG Kerk om as sendelinge van die SUM in Soedan te gaan werk. Eerw Botha kom in Oktober 1908 in Nigerië aan en in September 1909 word hulle gevolg deur mnr C.F. Zimmerman, mej C. M Cilliers en mej E. Milne.

Die arbeidsveld is die land van die Mbula naby Jola. Hulle verlaat Dilikop egter op 3 Maart 1911 en op 17 April 1911 ry Carl Zimmerman Salatu te perd binne. Op hierdie dag begin die werk in die naam van die Here in die land van die Tiv.

Zimmerman slaag spoedig daarin om die vertroue van die Tiv te wen en meer as genoeg vragdraers te vind om sy trek op Wukari- sendingstasie van die Sudan United Mission te gaan haal. Vyf maande na mnr. Zimmerman se aankoms op Salatu kom sluit mnr. Hosking by hom aan en in November daag mnr. A. S. Judd as nuwe personeellid uit Suid-Afrika op. Uit laasgenoemde se pen verskyn die eerste leesboekie in Tiv, Zua Tiv, in 1914. Hy stel ook ‘n twaalftal liedere in Tiv op. Maar terwyl mnr Zimmerman nog op Salatu pionierswerk verrig, begin hy in Augustus 1911 met ‘n skool.

In November 1912 keer eerw. George Botha van verlof in Suid-Afrika terug in geseiskap van die volgende nuwe sendelinge: Eerw. A. J. (Attie) Brink, mej. Lulu de Villiers en verpleegster Edwards, asook ds. en mev. J. G. Strydorn, wat in Londen by die geseiskap aansluit. Daar is nog nie ‘n direkte bootdiens tussen Suid-Afrika en Nigerië nie en daarom moet daar eers na Engeland gereis word om daar ‘n boot na Nigerië te haal. Ds. en mev. Strydom word voorlopig op die vakante Wakuristasie van die S.U.M. geplaas, terwyl eerww. Botha en Brink die nodige geboue op Salatu in orde kry (Bron: Cronje, J.M. 1981. Aan God die dank. p. 242-243).