RUSOORD, BRANDFORT

Rusoord is deur die Oranje-Vrouevereniging in 1923 op Brandfort opgerig, en word bestuur deur hierdie llggaam. Die inrigting is ‘n tehuis vir ou hulpbehoewende moeders van 60 jaar, en ouer. Daar is nou neentien dames in die tehuis. As ‘n tak van die O.V.V. vir ‘n ou moeder sorg, word dit verwag dat die Tak £25 in die kas stort vir haar onderhoud; as ‘n ou moeder dit nie kan bekostig om ‘n inwoonster van Rusoord te word nie, word sy gratis opgeneem.

BRON: NG Kerk Jaarboek 1952