Roux, Willem Petrus

 

GEBORE

15 Jan. 1905

OORLEDE

12 Jun. 1987

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1930

ORDEN

1932

standplase

1932 Strydenburg

1943 Warrenton

1949 Boksburg-Oos

Emeritus

22 Apr. 1970

Ds. Willem Petrus Roux (15.1.1905 – 12.6.1987) was die oudste seun van ‘n bekende sendingleraar in die Vrystaat, ds. H.A. Roux van Bethlehem. Hy is aan die einde van 1930 gelegitimeer en het twee jaar tydelik in vier gemeentes – waaronder Prins Albert – gewerk voordat hy op 15.1O. 1932 op Strydenburg bevestig is. Saam met sy eggenote werk hy met groot toewyding onder moeilike omstandighede in die depressiejare. Sy volgende gemeente was Warrenton waar hy op 8.5.1943 bevestig is. By sy aankoms op Warrenton het hy die gemeente aangetref in ‘n moeilike oorgangstadium. Sy werk was baie geseënd en met sy vertrek het iemand as volg getuig van sy bediening: “Ons is ds. Roux baie dank verskuldig vir die deeglike werk wat hier deur hom in die gemeente gedoen is. Deur sy geduld en verdraagsaamheid het hy veel uitgerig in die gemeente.” Ds. Roux het ook baie aandag gegee aan die uitbreiding van die plaaslike sendingwerk. Met die inwyding van die sendingkerk op 12.2.1950 was hy weens sy groot aandeel in die uitbou van die sending die feesredenaar, alhoewel hy alreeds op 10.2.1949 in sy nuwe gemeente, Boksburg-Oos, bevestig is. Sy gemeentelede in Boksburg-Oos onthou hom vir sy getroue huisbesoek, eenvoudige, oortuigende en Skrifgebonde prediking (deur iemand in Warrenton beskryf as lieflik en indrukwekkend); sy gereelde besoeke aan bejaardes, siekes en beproefdes, en ook vir sy gesonde humorsin. Sy geseënde bediening het op 22.4.1970 tot ‘n einde gekom toe hy sy emeritaat aanvaar het. Op 82-jarige ouderdom het hy nog die rede uitgespreek by die bevestiging van sy kleinseun, ds. Philip Venter, op Louis Trichardt. Op sy beurt het ds. Venter weer kort daarna die Woord bedien by die teraardebestelling van sy grootvader uit die kerkgebou van Boksburg-Oos. Hy laat sy eggenote, Dina Isebelle Vos, en vier kinders agter.