Roome, Francis Xavier

Ds FX Roome

GEBORE

OORLEDE

16 Des. 1953

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1892

ORDEN

1893

standplase

Villiersdorp

1895 Kaapstad

Emeritus

1937

Ds. Francis Xavier Roome is in 1892 gelegitimeer en in 1893 georden as predikant van Villiersdorp en in 1895 is hy bevestig Kaapstad as leraar, eers van die destydse wyk Maitland en later van Seepunt. In 1937 het hy afgetree. Daarna het hy nog baie vrugbare en nuttige werk gedoen as ouderling van die gemeente Kaapstad en lid van verskeie kerklike kommissies en ander liggame. Hy was vir jare voorsitter van die hoofbestuur van die Kaaplandse Helpmekaar-vereniging, voorsitter van die Raad van die Volkshospitaal wat hy help stig het en waarvoor hy hom baie beywer van die bestuur van die Britse en Buitelandse Bybelgenootskap, voorsitter van die Kerkkantoorkommissie en voorsitter van die Magdalena-huiskomitee nog voor dit deur die Sinode as kerklike inrigting oorgeneem is. Hy was ‘n beskeie mens met ‘n teruggetrokke geaardheid en tog baie beslis as hy eenmaal ‘n standpunt ingeneem het. Daarby was hy die verpersoonliking van netheid en het hy hom onder alle omstandighede waardig sy roeping gedra. Hy is op 16 Desember 1953 in die rype ouderdom van 91 jaar Oorlede.