Rex, Louis Viljoen

Ds. Rex Louis

GEBORE

26 Jul. 1907

OORLEDE

15 Des. 1959

UNIVERSITEIT

M.A., Th.M., DPhil

gelegitimeer

1931

ORDEN

1932

standplase

Steynsburg

1939 Drieankerbaai

1941 Queenstown

1947 Carolina

1948 Bronberg

1953 Queenstown-Oos

1957 Johannesburg-Oos

Emeritus

Dr. Louis Viljoen Rex is op 26 Julie 1907 in Utrecht, Natal gebore. Hy is in 1931 tot die bediening toegelaat en het agtereenvolgens die gemeentes Steynsburg, Drieankerbaai, Queenstown, Carolina, Bronberg (Pretoria); Queenstown-Oos en Johannesburg-Oos (Irene) bedien. Hy het dikwels sy kerk in belangrike kommissies gedien. Hy was o.m. lid van die Raad van die Kerke en het in die eksamenkommissies vir teologiese studente in Kaapland en Transvaal gedien. By sy heengaan was hy ook Actuarius van die Sinode van die Suidstreek van Transvaal. Hy het buitengewone talente, gepaard met ‘n innige godsvrug, geopenbaar. Hy is op 15 Desember 1959 in die ouderdom van 52 jaar na ‘n lang siekbed Oorlede.

Ekstra:

Naam: Louis Viljoen Rex

Geboorte: 26 Julie 1907 Utrecht, Natal

Sterfte: 15 Desember 1959 Johannesburg, Transvaal

Kerkverband: Nederduits Gereformeerd

Gemeente(s); Steynsburg, Drieankerbaai, Queenstown, Carolina, Bronberg, Queenstown-Oos en Johannesburg-Oos

Jare aktief: 1931-1959

Kweekskool: Kweekskool, Stellenbosch

Dr. Louis Viljoen Rex (gebore Utrecht 26 Julie 1907, oorlede Johannesburg 15 Desember 1959) was predikant in die Nederduitse Gereformeerde Kerk en ten tyde van sy dood aktuarius van die Sinode van die Suidstreek van Transvaal, later die Sinode Hoëveld.

Gemeentelike bediening [wysig]: Rex is in 1931 tot die bediening toegelaat en het agtereenvolgens die gemeentes Steynsburg (1932 1939); Drieankerbaai (1939 1941); Queenstown (1941 1947); Carolina (1947 1948); Bronberg, Queenstown-Oos en Johannesburg-Oos (die Irenekerk) (1957 1959) bedien.

Kerklike leier [wysig]: Hy het dikwels sy kerk in belangrike kommissies gedien. Hy was onder meer lid van die Raad van die Kerke (die voorloper van die Algemene Sinode) en het in die eksamenkommissies vir teologiese studente in Kaapland en Transvaal gedien. Hy was onder meer sekundi van die Sinodale Kommissie van die Ring van Pretoria-Oos, voorsitter van die Transvaalse Sinode se Kommissie vir Studente-bearbeiding, lid van die Kommissie van Revisie, primarius van die Kommissie vir Eksaminatore vir Dogmatiek, lid van die Kommissie vir Aktuele Vraagstukke en tydens sy heengaan actuarius van die Sinode van die Suidstreek van die Transvaalse Kerk nadat hy ds. M.S. Joubert opgevolg het wat uit die sinodale ressort vertrek het om ‘n beroep na Pietersburg te aanvaar.

Sy opvolger na sy skielike dood was ds. Willie Jonker (later ook leraar van Johannesburg-Oos van 1966 tot 1968); Van hom is gesê dat hy buitengewone talente, gepaard met ‘n innige godsvrug, geopenbaar het.

Dr. Rex, afgeneem sowat sewe jaar voor hy in die amp oorlede is ná ‘n lang siekbed.

Hy sterf tien dae voor Kersfees in Desember 1959, ná ‘n lang siekbed, in die ouderdom van 52 jaar.

Bronne [wysig]

Acta van die vierde vergadering van die Suid-Transvaalse Sinode van die N.G. Kerk gehou te Pretoria op 26 Maart 1963 en volgende dae