Retief, Malcolm Wilhelm

Ds. Retief Malcolm

GEBORE

21 Jun. 1904

OORLEDE

08 Sep. 1990

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1930

ORDEN

1930

standplase

1930 Noord-Rhodesië, O.V.S. Sending

1934 Nkana

1943 Breyten

1947 S.A. Bybelvereniging

1948 Daspoort

1963 Org. Sek. Christ. Polisie- en Gevangenisdiensvereniging

1966 Westdene

Emeritus

Dr Malcolm Wilhelm Retief, MA, Th-M, PhD, (21.06.1904 – 08.09.1990);

Op 8 September 1990 is dr M W Retief in Huis Herfsblaar, Pretoria, in die ouderdom van 86 jaar en 2 maande Oorlede. Dr Retief se lewe was ‘n genadegawe. Sy talente het hy in God se diens gebruik om sy medemens op te bou in die allerheiligste geloof.

Malcolm Wilhelm Retief is op 21 Junie 1904 op Knysna gebore. Hy het grootgeword op Joubertina en matrikuleer in 1922 op Stellenbosch. In 1923 begin hy sy teologiese studies aan die Kweekskool op Stellenbosch en in 1928 vertrek hy na Amerika vir verdere studie aan die Princeton Teologiese Seminarie in Louisvale.

In 1930 is hy op De Doorns georden deur sy vader, ds. P J Retief, en in dieselfde jaar begin hy met sy bediening in diens van die Vrystaatse Sending in Noord-Rhodesië (Zambië) op die sendingstasie Madzimoyo. Hierna bedien hy die volgende werkkringe in ‘n bediening van 40 jaar in die NG Kerk: Nkana (Noord-Rhodesië) 1934-1943, Breyten 1943-1947, SA Bybelvereniging 1947-1948, Daspoort 1948-1963, Organiserende Sekretaris van die Christelike Polisie- en Gevangenisvereniging 1963-1966, Westdene 1966-1970. Hy het sy emeritaat in Januarie 1970 aanvaar en daarna vestig die Retief-egpaar hulle in Groenkloof, Pretoria. Sedert 1985 was hulle inwoners van Huis Herfsblaar in Queenswood, Pretoria.

Dr Retief het op 19 Januarie 1932 in die huwelik getree met Jemima Murray Louw, dogter van ds. A A Louw, pioniersendeling en stigter van die Masjonalandse Sending van die N G Kerk in Suid-Rhodesië (Zimbabwe); Hierdie huwelikband sou onder genadige beskikking van die Here 58 jaar duur. As egpaar het hulle mekaar getrou bygestaan en ondersteun in diens van die Here, en was hulle ook vir baie ander tot seën. Uit die huwelik is vyf kinders gebore, twee seuns en drie dogters.

Uit die pen van dr Retief het daar ‘n hele aantal publikasies verskyn. Hy het ook sedert 1930 getrou ‘n dagboek gehou waarin baie interessanthede opgeteken staan.

Malcolm Retief was iemand in wie die nuwe lewe in Christus ‘n werklikheid was. Sy lewe was gekenmerk deur “blywende beskeidenheid en kalmte van gees” (1 Pet 3:4) en het die kenmerke van liefde, vriendelikheid, goedheid, getrouheid en selfbeheersing gehad. Hy het vir ons prakties gedemonstreer dat die nuwe lewe in. Christusnie maar net ‘n teoretiese ideaal is nie, maar ‘n werklikheid deur die krag van die Gees. Hoewel begenadig met ‘n buitengewone verstand, was by iemand wie se lewe gekenmerk is deur ‘n kinderlike geloof.

In al die gemeentes en werkkringe waar hy gedien het, het dr Retief bekend gestaan as ‘n pligsgetroue bedienaar van die Woord. Vir hom was dit prioriteit om elke jaar by elke huis in die gemeente huisbesoek te doen en elke jaar kon by so aan die ring verslag doen. Die twee belangrikste sake in sy lewe was sending en herlewing (geestelike vernuwing); Voor die troon van God het by hierdie sake bepleit en hom sy lewe lank daarvoor beywer.

Ons sal hom ook onthou as ‘n man van gebed. Baie selde het ‘n mens uit die Retiefs se huis gegaan sonder dat daar saam gebid is. Die lewe van Malcolm Retief was ‘n genadegawe omdat die Woord van God die enigste rigsnoer in sy lewe was. – ds. S J Louw, ‘n kleinseun.