Redelinghuys, Daniel Josias

Ds. Redelinghuys Daniel

GEBORE

17 Aug. 1915

OORLEDE

20 Feb. 2000

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1941

ORDEN

1944

standplase

1941 Bloemfontein-Noord (Hpr.)

1944 Nkana

1948 Philippolis

1961 Alberton

Emeritus

Ds. Daniël Josias Redelinghuys (BA, MA) 17/08/1915 – 20/02/2000

Daan Redelinghuys is op Sondag 20 Februarie op Alberton oorlede aan longverwante komplikasies en hartversaking op die ouderdom van bykans vyf en tagtig jaar. Hy is die vorige week in die hospitaal opgeneem vir waarneming, maar sy vrou het besluit om hom verder tuis te versorg. Tot sy dood het sy dit dan ook getrou gedoen.

Hy is op 17 Augustus 1915 op die plaas Goedgevonden in die distrik Tulbagh (Wolseley-gemeente) gebore waar sy vader geboer het. Hy was die tweede oudste kind uit ‘n gesin van sewe. Sy vader was PetrusJohannes Redelinghuys en sy moeder Anna Elizabeth de Kock. Hy het skoolgegaan aan die Laerskool Wolseley (1922-1931) en aan die Hoërskool Tulbagh. Vanaf 1934 tot 1939 het hy aan die Universiteit van Stellenbosch studeer waar hy die BA- en MA-grade verwerf het. Daarna het hy sy opleiding aan die Kweekskool voltooi en is hy op 5 Desember 1941 gelegitimeer.

Daan Redelinghuys se bediening het as hulpprediker in Bloemfontein-Noord begin (vanaf 1941) waarna het na Nkana in Zambië beroep is. Op 24 Maart 1942 is hy daar bevestig. Na ‘n jaar in Zambië, het hy sy bruid, Maria Muller, “kom haal” en op 8 Mei 1945 het hulle in die huwelik getree. Twee kinders is gebore: PetrusJohannes (Piet, 08/12/1946) en JacobusMoller (Kobus, 03/06/1950); Hulle is albei later getroud en ses kleinkinders is gebore.

Na ‘n vierjaar-bediening op Nkana, het hy na Suid-Afrika teruggekeer na die gemeente Philippolis in die Vrystaat op 28 April 1948.

Dit was ‘n tyd van groot politieke woelinge. Alles was gemeet in terme van “Nat” en “Sap”. Hoewel hy baie sterk pro-Afrikaner was, en ook in stilte baie gedoen het vir die Afrikaner, het hy tog nooit toegelaat dat sy politieke gevoelens verwydering tussen hom en enige lidmaat bring nie. Hy het daar vir drie jaar gearbei en is op 8 Desember 1961 te Alberton-Moedergemeente bevestig. Hy het hierdie gemeente tot en met sy aftrede op 17 Augustus1980 bedien, dusnegentien jaar lank. Hy en sy eggenote was ‘n leraarspaar soos min. Na sy aftrede het hulle op Alberton bly woon.

Sy eggenote, Maria, het hom op 6 April 1992 ontval. Hy het weer op 78-jarige ouderdom in die huwelik getree met Anna Dippenaar op 3 Julie 1993. Sy het hom getrou bygestaan. Toe hy op 83-jarige ouderdom sy biografiese vorm ingevul het, het hy geskryf dat hy nog redelik gesond is vir sy ouderdom en baie het om voor dankbaar te wees. Hy het ook getuig dat hy altyd die Here se werk eerste in sy hele lewe gestel het.

Hy was inderdaad, volgens getuienis, ‘n wonderlike leraar en mens. Hoewel stil en sag van geaardheid en ‘n ware “gentleman”, het hy homself totaal opgeoffer vir die gemeente. Hy het altyd gesê “‘n predikant behoort aan die gemeente”, en daarom het hy dikwels selfs sy vakansies prysgegee indien mense hom nodig gehad het. Sy roeping het in alles eerste gekom. Hy het ook verskeie kere ingespring as onderwyser in die skole wanneer daar siekte of ‘n sterfgeval was. Kinders was vir hom baie belangrik en hy was ‘n uitstekende onderwyser – ook in sy katkisasieklas.

By alles was hy ‘n praktiese mens wat blykbaar feitlik alles met sy hande kon doen. Hy het selfs meubels gemaak en was ‘n houtkenner. Omdat hy finansieel swaargekry het, het hulle nooit in weelde geleef nie. Tog getuig sy vrou dat hy ‘n wonderlike man vir haar was en dat sy huis vir hom alles was. – Dirk Viljoen, aan die hand van sy biografiese vorm wat hy op 29/01/1997 ingevul het en ‘n gesprek met sy eggenote en seun, Piet.