RANDSE JEUGTEHUIS

Die Randse Jeugtehuis vir laagbesoldigde seuns is gelee in Bertrams, Johannesburg en bied huisvesting vir 45 inwoners. Dit is veral vir seuns wat in Johannesburg kom werk en nie ‘n groot salaris kry nie.