Radloff, Frans Gustav Theodore

 

GEBORE

OORLEDE

4 Okt. 1928

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1869

ORDEN

1871

standplase

Bloemfontein

1881 Hoopstad

1898 Krugersdorp

Emeritus

1914

Ds. Frans Gustav Theodor Radloff.: Geboren 9 April, 1842, te Bethanie, Berlijnsche Zending Statie, 0VS. Zijn vader was Theodor Radloff, die als Zendeling uit Dulischland in 1837 in’t land kwam. In 1853 onder bescherming van Di. A. Murray en C. Fraser naar school gezonden in Duitschland, alwaar hij in 1862 te Lubeck matriculeerde. Studeerde in de Theologie achtereenvolgens te Erlangen, Utrecht en Edinburgh. In 1868 aan de Kaap gelegitimeerd, maar trad eerst op als Rector van’t Grey College, Bloemfontein. Als consulent van Bloemfontein geordend in 1870; later, als opvolger van Ds. Van de Wall, predikant dezer gemeente tot 1881, toen van Hoopstad tot 1898, en daarna van Krugersdorp, die hij nog bedient. Heeft de Vrijtaatsche Kerk gediend in de hooge betrekkingen van Scriba, Actuarius en Assessor Synodi. Heeft veel gedaan voor de bevordering van Onderwijs en de Zending.