Pretorius, Jacobus Francois

 

GEBORE

18 Nov. 1922

OORLEDE

20 Des. 2008

UNIVERSITEIT

BA (PU vir CHO); Dipl. Teol (UP)

gelegitimeer

1948

ORDEN

1949

standplase

1949 Waterberg

1952 Warmbad, Tvl.

1959 Brits

1965 Eloffsdal-Wes

Emeritus

Ds. Frans Pretorius (BA Dipl. Teol.) 18/11/1922 – 20/12/2008

Jacobus Francois Pretorius is op 18 November 1922 op Nylstroom in die Waterberg gebore, die dorp waar hy 26 jaar later sy werk as bedienaar van die Woord begin het. Sy pa was Piet Retief Pretorius, ‘n man wat die Here as boer gedien het, en sy ma was Aletta Johanna Swart, ‘n huisvrou wat haar gesin met liefde versorg het. Frans het sy skoolopleiding in 1930 aan die Laerskool Welkom begin en in 1940 aan die Hoërskool Nylstroom gematrikuleer. In die tyd bet hy belydenis van geloof afgelé in die NG Gemeente Waterberg en die roeping gekry om teologie te studeer.

In 1941 het Frans aan die PU vir CHO op Potchefstroom begin studeer en in 1943 die BA-graad ontvang. Hy het vir die eerstespan sowel as vir Wes-Transvaal rugby gespeel. Hierna het sy pad na die Universiteit van Pretoria geloop, waar hy student aan die Fakulteit Teologie (Afd B) geword en weer vir die eerstespan van die universiteit uitgedraf bet. Aan
die einde van 1948 is Frans gelegitimeer en bet by ‘n beroep na die NG Gemeente
Waterberg op Nyistroom aanvaar, sy geboortedorp. Hier is hy op 5 Mei 1949 met handoplegging ontvang en bevestig.

Op 9 Augustus 1952 is hy op Warmbad bevestig, waar hy betrokke was met die bou van ‘n pastorie. Na ‘n geseënde tyd is hy op 7 Januarie 1959 na die NG Gemeente Krokodilrivier op Brits beroep, waar hy hard gewerk en ook ‘n pastorie laat bou bet. Na ses jaar het hy ‘n beroep na die NG Gemeente Eloffsdal-Wes aanvaar, waar by in die lente van 1965 bevestig is en langer as twee dekades in Pretoria die Woord bedien bet. Hier was hy ook, soos in sy twee vorige gemeentes, instrumenteel met die bou van ‘n pastorie.

Frans bet 25 jaar lank in die bestuur van die Trans-Oranje lnstituut vir Buitengewone Onderwys gedien. Op kerklike terrein was by in verskeie kommissies en het hy as voorsitter van die Kerkkantoorkommissie sterk leiding geneem.

Ds Frans Pretorius is op 12 April 1949 met Magdalena Jacoba Johanna van Vuuren getroud, en uit die huwelik is een seun en drie dogters gebore. Ds Frans het in 1987 ‘n hartvatomleiding ondergaan, waarna by op 5 Junie 1988 sy emeritaat aanvaar het. Die egpaar het hulle in Sinoville, Pretoria, gevestig, waar Frans houtwerk as stokperdjie beoefen het. Hy is op 20 Desember 2008 oorlede en is onder blyke van groot belangstelling begrawe. Dr Gerdrie van der Merwe VDM (Jaarboek 2011/401)