Pretorius, Jacob van Zyl

 

GEBORE

5 Junie 1936

OORLEDE

12 Julie 2012

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1960

ORDEN

1961

standplase

1961 Marydale

1964 Algoapark-Noord

1968 Silverton

1973 Oostersee

1981 Graaff-Reinet

1981 Hospitaalleraar: Ringe van Kaapstad

Wynberg en Vishoek

(Panorama Medi-Kliniek, N1-Stad-Hospitaal)

Emeritus

2000

Jacob Van Zyl Pretorius is op 5 Junie 1936 in Hofmeyr gebore, destyds ‘n vooruitstrewende dorp in die GrootKaroo. Sy ouers is Paul Pretorius en Maryna Coetzee. Japie begin sy skoolopleiding aan die Laerskool Hofmeyr en matrikuleer aan die Grens Hoërskool in Oos-Londen. Na die verwerwing van ‘n BA-graad, kry hy in 1957 toegang tot die Teologiese Seminarium op Stellenbosch. Hier word hy aan die einde van 1960 as proponent gelegitimeer. Hy is in 1960 met Magdalena Johanna van Eeden (Daleen) getroud; een dogter is uit die huwelik gebore.

Die jong proponent ontvang ‘n beroep na die NG Gemeente Marydale aan die Oranjerivier, waar hy op 29 April 1961 met handoplegging bevestig word. ‘n Byna bomenslike krisis tref die leraarspaar, toe Daleen op 23 September 1963 tragies naby Nakop verongeluk, en haar eggenoot en ‘n dogtertjie agterlaat.

Japie gaan moedig met sy bediening in die gemeente voort; hy ontvang liefdevolle ondersteuning van die mense in die omgewing. Op 4 Januarie 1964 word Japie in die NG Gemeente Algoapark-Noord in Port Elizabeth bevestig. Hier trou hy in 1965 met Linda van Huysteen, ‘n onderwyseres. Twee dogters, Marina en Louise, word uit die huwelik gebore.

Op 28 September 1968 word Japie medeleraar in die NG Gemeente Silverton, ‘n bediening wat groot eise aan hom stel. Hierna loop sy pad na die Kaap, waar hy op 13 April 1973 leraar word by die NG Gemeente Oostersee in Parow. Op 23 Januarie 1981 word hy bevestig as medeleraar in die NG Gemeente Graaff-Reinet om

in dieselfde jaar nog ‘n betrekking te aanvaar as hospitaalleraar in die ringe van Kaapstad, Wynberg en Vishoek.

Hier werk hy in die Karl Bremer-, Conradie- en Groote Schuur-hospitaal. Later was hy uitsluitlik by die Panorama-kliniek betrokke; in die tyd het hy ook sy doktorale studie voltooi, met die titel van sy proefskrif: “Geloof en magteloosheid: ‘n Bedieningsmodel vir die pastoraat aan die beroertepasiënt.” Hy werk met oorgawe as hospitaalleraar, tot met die aanvaarding van sy emeritaat op 30 Junie 2000.

Sy dogter, Lientjie Malan, skryf: “Die projekte waarby hy ‘n leidende rol gespeel het, is die bou van Oostersee se kerkgebou, die Uitsig-ouetehuis in Parow, en die daarstelling van ‘n kapel by die harteenheid in die Panoramakliniek.

“Tydens sy bediening het hy uitstekend met jong mense en kinders oor die weg gekom, en hy het ‘n besonderse aanvoeling vir die beroertepasiënt gehad. Hy het ‘n opregte belangstelling in en ‘n deernis met ander gehad — ‘n mens wat die Christus-boodskap uitgeleef het.”

Japie se tweede vrou, Linda, sterf in 1997 aan kanker. Hy trou in 2003 met Anness Jill le Roux. Sy versorg hom tot met sy dood op 12 Julie 2012. ‘n Gedenkdiens word op 18 Julie 2012 in die NG Gemeente Bloubergstrand gehou, waar ds. George Conradie ‘n treffende huldeblyk lewer.

Lientjie skryf: “Sy hoogste prioriteit tydens sy bediening was om Jesus se boodskap van liefde oor te dra en uit te leef. Hiervan was hy ‘n sprekende voorbeeld.” — Dr Gerdrie van der Merwe VDM. (Jaarboek 2015).